George Chiriţă a devenit o voce autoritară a Opoziţiei în Consiliul Judeţean

George Chirita 1

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, desfăşurată miercuri la o oră după prânz a adus un plen discuţii aprinse, în marea lor majoritate fundamentate, între Putere şi Opoziţie. Bunăoară, consilierul judeţean PSD, George Chiriţă, care ocupă şi funcţia de secretar executiv al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a avut şi de data asta intervenţii pe marginea a nu mai puţin de 9 Proiecte de hotărâri! De data asta, pertinente, punctuale şi concise, determinând Executivul Consiliului Judeţean să revină asupra lor ba chiar să şi retragă retragă o parte dintre ele de pe ordinea de zi din pricina „inadvertenţelor” identificate de alesul social – democrat. Altfel spus, le.a dat de furcă reprezentanţilor Puterii şi ai Consiliului Judeţean care au fost nevoiţi să facă faţă, uneori, cu greu, iintervenţiilor liderul social – democrat.

 

Discuţiile au demarat încă din start.

Pe marginea Proiectului de hotărâre pentru  modificarea și completarea  Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018, George Chiriţă a intervenit în plen susţinând „Documentaţia de autorizaţie demolare a fundaţiei imobilului din B-dul Nicolae Titulescu este estimată la 160 de mii de lei. Pe ce este fundamentată această sumă? Dacă ne uităm pe alte documentaţii cum ar fi Cap. 84.02 „Transporturi” – Modernizare DJ este „prinsă” suma de 50 de mii de lei în condiţiile în care lucrarea este mult mai complexă”. Executivul prin aparatul propriu a admis că s-a strecurat o eroare întrucât suma de 160 de mii include nu doar documentaţia ci şi execuţia.

 

Un alt moment care a generat un dialog interesant între consilierul George Chiriţă şi Executiv a vizat Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași. „Pe de o parte, am dori să ştim şi noi cine este persoana care ocupă interimar funcţia de director al SC Drumuri şi Poduri SA. Să ne prezinte, în plen, domnia sa şi un CV. Pe de altă parte, am de făcut nişte observaţii cu privire la art. 5, alin 2 din Proiectul de hotărâr. Observ că procentul indemnizaţiei acordate membrilor comisiei de selecţie este de 20% din salariul directorului. De ce 20% şi nu 10%? Şi noi, consilierii judeţeni avem indemnizaţii care înseamnă 10% din salariul preşedintelui CJ, în condiţiile în care legiferăm. Şi membrii Comisiilor de concurs din cadrul Consiliului Judeţean au un procent de 1% .” a spus George Chiriţă care a continuat „La art. 2, se propune ca procedura de selecţie să fie realizată de către o comisie numită de autoritatea publică, nominalizată la art. 3. Propun ca procedura de selecţie să fie aprobată de către Consiliul Judeţean şi realizată de către aparatul de specialitate al CJ, prin compartimentul Guvernanţă corporativă pe care l-am înfiinţat anul trecut tocmai cu aceste atribuţii, specializat pentru procedurile prevăzute de OUG 109 / 2011. Ei să facă procedura de selecţie iar domnul preşedinte să o înainteze sub formă de proiect spre aprobare.”

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Călăraşi i-a dat din nou prilejul lui George Chiriţă să intervină în plen subliniind „Domnule secretar, vă rog să ne spuneţi carte este temeiul legal prin care ne propuneţi să fim de acord ca toate bunurile imobile din patrimoniul judeţului ce urmează a se vinde să poată fi valorificate în anumite situaţii sub valoarea stabilită de evaluatorul autorizat. Consider că e o faptă penală să aprobăm înstrăinarea patrimoniului sub valoarea minimă stabilită de evaluator” a spus consilierul judeţean PSD. Răspunsul secretarului judeţului, Emil Muşat i-a nemulţumit pe aleşii social – democraţi, votând împotrivă „Nu avem temei legal!”

 

De asemenea Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra” şi respectiv Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții ”Dezvoltarea turistică a brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement” au generat o altă intervenţie a consilierului George Chiriţă, pertinentă şi bine – venită. „Pe pagina cu Hotărârea, la semnătura preşedintelui se vede „adoptat azi...10.2017. Domnule secretar, nu ştiţi că ne aflăm în mai 2018? O eroare materială care nu vă face şi cinste. Persistaţi în greşeli!” a spus George Chiriţă care a mai adăugat „La Proiectul 14 privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții ”Dezvoltarea turistică a brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement”, observăm că atât domnul vice Dinulescu, în calitate de iniţiator, prezintă o Expunere de Motive, respectiv un Raport al direcţiei de resort prin metoda „Copy paste”. Sunt identice cu cele de la Proiectul 13, mai sus – menţionat. Îşi imaginează probabil noi nu citim proiectele!”

 

Aflat pe ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Consiliului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași i-a dat prilejul lui George Chiriţă să intervină, amendamentul său fiind acceptat de Executiv şi votat în plen. „Apreciez că ar trebui ca la Componenţa Colegiului să stipulăm doar funcţia nu şi numele. Astfel nu se va mai modifica Hotărârea ori de câte ori persoana care ocupă funcţia de conducere, din diverse motive, nu mai este aceeaşi. Desigur, excepţie fac ultimele 3 poziţii care sunt nominalizate prin Dispoziţia preşedintelui”

 

În ceea ce priveşte Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, consilierul judeţean PSD, George Chiriţă, a intervenit subliniind „La Art. 2, se propune transformarea unui post vacant referent 1 SSD în referent 1 Studii medii, la contabilitate. Apreciez nejustificată această propunere deoarece ar însemna deprofesionalizarea aparatului Centrului Cultural”

 

A urmat apoi Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași. „Este de notorietate faptul că suntem în proces cu Ministerul Sănătăţii în vederea menţinerii categoriei a III-a de clasificare a Spitalului Judeţean Călăraţi. Ne propuneţi o modificare de structură din care nu reiese că prin această soluţie ajungem să nu mai avem probleme. Vizavi de clasificarea spitalului, respectiv dacă prin acest Proiect de hotărâre îndeplinim condiţiile impuse impuse de Ordinul Ministerului Sănătăţii 323 / 2011 care reglementează clasificarea spitalelor. În condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile Ordinului, ar trebui să fie şi el menţionat printre textele de lege din acest Proiect. Dacă nu, domnule manager, domnule preşedinte, care mai sunt impedimentele la ora asta? Să se precizeze în Proiectul de hotărâre  că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia de clasificare şi să-şi asume atât domnul manager cât şi Executivul.” a spus George Chiriţă care a continuat „La art. 14, domnule secretar, ne propuneţi să aprobăm noua organigramă şi un nou stat de funcţii cu respectarea prevederilor OMS 1224 / 2010, menţionat de dumneavoastră în acest Proiect de hotărâre. Am avut curiozitatea de a citi acest Ordin şi am nişte neclarităţi. Nefiind jurist, vă rog să le explicaţi. Vă dau  exemple.La anexa 1, la Normativ, un post de farmacist la 110 – 170 de paturi, în Proiect avem 5 posturi la un număr de paturi de 420. La anexa 9, Normativ personal administrativ, 26 de paturi iar în proiect 35. Deci un surplus de 9 posturi. La anexa 5 (medicină legală), punctul 3 din Normativ, 1 post de asistent medical la 50 de mii de locuitori iar în Proiectul de hotărâre, 7 asistenţi în condiţiile în care judeţul are 320 de mii de locuitori. Şi exemplele pot continua. La anexa 9, RUNOS (resurse umane), în Normativ 4 la 300-500 de paturi, în PH, 6. La financiar – contabilitate, în Normativ 5, în PH, 7. Ştim domnule secretar că aţi fost şi manager de spital şi în plus sunteţi şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al spitalului. Din punctul nostru de vedere sunt nelegale Organigrama şi Statul de funcţii propuse întrucât din exemplelele date am arătat că este încălcat normativul prevăzut de lege. În plus, observăm că doar anexele 2.a şi 2.b, din tot proiectul la care noi am făcut referire, nu le-aţi semnat. Ştiţi ceva nereguli?

 

Şi la ultimul Proiect de hotărăre, cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”CORP NOU DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași”, Faza – Studiu de Fezabilitate, consilierul judeţean PSD, George Chiriţă a intervenit susţinând „Din această documentaţie nu reiese că este asumată de Executiv şi apartul de specialitate printr-o recepţie care să ateste că documentaţia respectă standardele prevăzute de lege. HG 28 / 2008 actualizată, la art.1 şi anexe se precizează ce conţine un SF. Ne prezentaţi un deviz general care nu este înregistrat la Consiliul Judeţean. Toate sumele cuprinse în Devizul general trebuie asumate printr-o recepţie că întrunesc condiţiile impuse de HG 28 / 2008.”

Chiriţă s-a adresat şi secretarului judeţului, Emil Muşat, pe marginea acestui PH. „Domnule secretar, spuneţi-mi vă rog temeiul legal al acestui proiect îl reprezintă art. 44, alin. 1 şi art. 45 alin.1 din Legea 273 / 2006 privind finanţele publice locale? Dacă da, am o întrebare: Aţi citit din curiozitate art. 42 alin. 1 lit a din Legea 500 / 2002 privind finanţele publice. Documentaţiile tehnico - economice cu valori mai mari de 30 de milioane lei sunt în competenţa aprobării Guvernului. Consiliul Judeţean, conform lit. b, e competent să aprobe documentaţii între 5 şi 30 de milioane. În condiţiile noastre, valoarea C+M este de 38 milioane lei. S-a modificat legislaţia ca să putem noi aproba peste 30 de milioane? Dacă da, care este modificarea? Considerăm că documentaţia nu trebuie aprobată de CJ Călăraşi ci prin HG.” a conchis George Chiriţă, consilier judeţean PSD Călăraşi.

 

Opziţia, reprezentată de PSD şi ALDE, a câltigat o voce importantă în persoana lui George Chiriţă care în marea majoritate a intervenţiilor sale i-a cam pus în dificultate pe liderii Consiliului Judeţean. Şedinţele de plen reprezintă şi o scenă a dialogului dintre Putere şi Opoziţie, ultima având suficiente mijloace de a stăvili „excesul” generat de majoritate al primeia.

Aflat la primul mandat, George Chiriţă face parte din categoria acelor aleşi judeţeni care nu şi-a propus să facă „OPOZIŢIE” DE DRAGUL Opoziţiei. Am observat preocupare din partea sa, implicare în dezbateri şi mai ales identificarea unor soluţii chiar şi de ordin legislativ, având în vedere amendamentele avute şi chiar votate de colegii săi, în redactarea şi validarea finală a Proiectelor de Hotărâri.

 

George Chirita 2

Proiectul ar fi trebuit să intre în plen!

La începutul acestui an, consilierul judeţean PSD, George Chiriţă, a înaintat secretariatului Consiliului Judeţean un proiect care vizează acordarea unui stimulent financiar părinţilor, în valoare de 2000 de lei net, pentru fiecare nou – născut de pe raza judeţului Călăraşi.

Proiectul de hotărâre n-a ajuns nici până acum în plen, deşi s-au scurs aproape 3 luni, Executivul motivând verbal, în 2-3 rânduri, că nu există resurse financiare pentru finanţarea acestuia.

Legea administraţiei publice locale 215 / 2001, actualizată prevede la articolul 97 (2) „Proiectele de Hotărâri pot fi propuse de consilierii judeţeni, de preşedintele Consiliului Judeţean, de vicepreşedintele Consiliului Judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretariatului unităţii administrativ – teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean”. În cazul de faţă, George Chiriţă a redactat Proiectul de hotărâre însă n-a beneficiat şi de sprijinul secretariatului CJ Călăraşi.

Tot legea 215 / 2001 mai prevede la art. 98 că „Dispoziţiile art. 42 – 46 din lege(...) se aplică în mod corespunzător”. Ori ce prevede articolul 44? La aliniatul 1 se precizează clar că „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local (Consiliului Judeţean) nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului (al preşedintelui CJ) care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului precum şi de Raportul comisiei de specialitate a consiliului (...). Aliniatul 2 prevede „Dacă Rapoartele prevăzute la alin. 1 nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea Proiectului, acestea se consideră implicit favorabile”.

Nu ştim în ce măsură Proiectul de hotărâre este sau nu fezabil din punct de vedere financiar având în vedere resursele limitate de care dispune Judeţul (nimeni n-a prezentat până acum impactul financiar care rezultă din promovarea unui astfel de PH), însă e clar că secretaritatul CJ Călăraşi a dat „doi bani” pe prevederile legii 2015 / 2001, menţionate mai sus. În mod normal, PH-ul iniţiat de George Chiriţă ar fi trebuit să ajungă până acum în plen spre dezbatere, întrunind condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.