Ordonanţa privind Codul administrativ a fost adoptată tacit în Senat