PMP / Cr. Sefer, interesat de oportunitatea taxei percepute de la studenți pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”

Sefer 2 cu ochelari

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer a dresat recent o întrebare ministrului Educaţiei Naşionale, Valentin Popa, solicitând detalii în legătură cu oportunitatea taxei percepute de la studenţi pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”. Iată mai jos textul integral al acestei solicitări:

 

Stimate domnule ministru,

Un element esențial în acumularea de cunoștințe de către studenți este accesul la informație, atât ca și informație primită prin intermediul cadrului didactic universitar în timpul cursurilor, cât și prin studiu individual, un factor important reprezentând studiul fondului de carte, deținut de bibliotecile publice. 

Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", aprobat prin  Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3039/2014, s-a reglementat metodologia de finanțare din alte surse decât din  bugetul de stat, respectiv taxele ce pot fi colectate de la utilizatorii BCU.

În contradicție cu necesitatea sprijinirii studenților în vederea desfășurării procesului educațional, BCU a instituit o taxă de acces pentru studenți.

Din aceste considerente, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați procentul taxelor încasate de la studenți din bugetul total al BCU, respectiv necesitatea și motivația instituirii unei taxe de acces la resursele bibliotecii impuse studenților.

Vă asigur de toată consideraţia mea.

Solicit răspuns în scris.

Deputat

Cristian George SEFER”