Milescu şi-a anunţat candidatura pentru Primăria Olteniţa

Milescu şi-a anunţat candidatura pentru Primăria Olteniţa

Gata cu joaca! Costinel Milescu, fost primar între 2004 şi 2012 dar şi viceprimar între 1996 şi 2000, şi-a anunţat candidatura pentru Primăria municipiului Olteniţa sub sigla unui partid pe care nu-l vezi nici măcar cu lupa pe harta formaţiunilor politice din România: PNŢ Maniu Mihalache. Un partid atât de mic că în 2019 a ales să susţină candidaţii PNL la europarlamentare. Bineînţeles că şi la prezidenţiale PNŢ MM s-a pus în slujba lui Klaus Iohannis.

Înfiinţat la începutul anului 2017, PNŢ MM se declară a fi continuatorul PNŢ şi al PNŢCD, în fapt acesta fiind PNŢ-ul reînfiinţat de către Corneliu Coposu în decembrie 1989 împreună cu toţi naţional-ţărăniştii supravieţuitori ai terorii comuniste. Cel puţin aşa susţin liderii săi centrali!

“Am rămas fidel dragostei dintâi. Candidez pe PNŢ MM. Este o aripă a PNŢ pentru că PNŢCD din nefericire e în siajul PSD-ului şi atunci oameni de suflet care au iubit PNŢ-ul şi au activat în permanenţă au făcut PNŢ Maniu Mihalache.” a explicat Milescu, într-un interviu acordat radiotvoltenita.ro, motivul alegerii acestui partid.

Pentru cei mai tineri sau mai puţin iniţiaţi în tainele politicii post - decembriste, Costinel Milescu, cel pe care-l ştim din arhivele Securităţii  de până în ’89, sub numele conspirativ de “Carol” (1978) şi respectiv “Orfeliu” (1979 – 1980) a devenit prima oară primar al Olteniţei în 2004 sub sigla Partidului Acţiunea Populară, partid înfiinţat în 2001 de fostul preşedinte Emil Constantinescu, fiind puternic susţinut atunci de omul de afaceri Marian Petre Miluţ (candidat la prezidenţialele din 2004).

Patru ani mai târziu şi-a reînnoit mandatul de primar fiind susţinut într-adevăr de PNŢCD, un partid şi Acela atât de mic încât întreaga conducere ar fi intrat lejer pe bancheta din spate a unei Dacii, dar şi de PNL care au format împreună Alianţa pentru municipiul Olteniţa: PNL+PNŢCD. În realitate, un troc politic făcut la vremea respectivă de liderul liberal Răducu Filipescu care n-a reuşit (ori n-a vrut!) să identifice un candidat PNL pentru Primărie. Şi atunci a ales să-l sprijine pe Milescu contra voturilor aduse de acesta PNL-ului pentru preşedinţia Consiliul Judeţean, acolo unde candida Filipescu însuşi. Ulterior relaţia dintre Milescu, primar şi Florian Cercel, viceprimar PNL a fost atât de „bună” încât ultimul nu s-a mai putut abţine prin 2012 dezvăluind toate „fărădelegile” făcute şi la adresa sa de şeful său din Executivul primăriei.

În 2012 a candidat din partea PNŢCD, fiind susţinut în cadrul Alianţei Popular Creştine de PDL şi UNPR. A pierdut în faţa actualului primar, Petre Ţone, deşi era ferm convins că va mai rămâne pe fotoliul de primar încă 4 ani.

În 2016, din cauza necazurilor cu ANI, Milescu n-a putut candida. A devenit membru ALDE sprijinindu-l pe Cristinel Onofrei pentru Primărie pe care spera să o conducă prin intermediul acestuia. În ciuda unei campanii mizerabile, visul său s-a spulberat!

Anul trecut a purtat discuţii cu PNL, Pro România şi ALDE din nou în speranţa unei susţineri pentru Primărie. Dar...

Costinel Milescu, 62 de ani pe care-i va împlini anul acesta pe 12 mai, a fost cum spuneam şi mai sus şi un client al Agenţiei Naţionale de Integritate. În 2010 a fost reclamat la ANI (vezi comunicatul mai jos!) pentru conflict de interese și abuz în serviciu, după ce în 2007 a aprobat o hotărâre a Consiliului Local privind vânzarea unui teren de peste 300 de metri pătrați firmei la care el este asociat, iar soția lui este administrator.

După 8 ani de stat pe tuşă (şi din cauza interdicţiilor impuse de ANI!), Milescu, şi el traseist politic dovedit, revine într-o competiţie care-n aroganţa sa proverbială o vede câştigată încă de pe-acum. În mod sigur nu va ezita să-şi atace principalul adversar cu aceleaşi mijloace “otrăvite” pe care le-a învăţat “dumnezeieşte” în anii tinereţii de la “profesorii calificaţi” din Securitatea comunistă.

Rezultate alegeri Primăria Olteniţa

2004

Turul 1

Dumitru Ştefan (PSD): 4.471 voturi – 39,84%

Costinel Milescu (Partidul Acţiunea Populară): 1.908 voturi – 17%

Turul 2

Costinel Milescu: 5.090 voturi – 51,38%

Ştefan Dumitru: 4.815 voturi – 48,61%

2008

Turul 1

Costinel Milescu (Alianţa pentru Municipiul Olteniţa PNL+PNŢCD): 4.147 voturi – 39,85%

Gheorghe Matei (PDL): 2.363 voturi – 22,71%

Turul 2

Costinel Milescu: 5.696 voturi – 58,55%

Gheorghe Matei: 4.032 voturi – 41,44%

2012

Petre Ţone (PSD – USL): 4.824 voturi – 40,71%

Costinel Milescu (PNŢCD – Alianţa Popular Creştină): 4.163 voturi – 35,31%

 

ANI / COMUNICAT - CONFLICT DE INTERESE PENAL ȘI ABUZ ÎN SERVICIU - MILESCU COSTINEL

21 martie 2012, 11:06

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare indicii referitoare la posibila săvârșire de către MILESCU Costinel, Primar al Municipiului Oltenița, Județul Călărași, a infracţiunii de conflict de interese, precum și a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 din Codul Penal al României şi de art. 13^2 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. (conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, “conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, MILESCU Costinel fiind informat, prin adresa nr. 6982/G/I.I./02.02.2011 (confirmare de primire din data de 08.02.2011), despre declanșarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adreselor nr. 74594/G/I.I./28.06.2011 (confirmare de primire din data de 04.07.2011) și 3419/G.I.I./20.01.2012, lui MILESCU Costinel i-au fost aduse la cunoștință elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 27.02.2012, MILESCU Costinel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 17.11.2010, s-au constatat următoarele:

- indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese în materie penală și a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 din Codul Penal al României şi de art. 13^2 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție,  întrucât MILESCU Costinel, în calitatea sa de Primar al Municipiului Oltenița, Județul Călărași, respectiv de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oltenița a aprobat, semnat și încheiat un contract de vânzare - cumpărare a unui teren în suprafață de 324,35 mp cu S.C. M.C. SERVICE S.R.L., societate în care MILESCU Costinel este asociat, iar soția acestuia deține calitatea de administrator.

Începând cu anul 2004, MILESCU Costinel deține funcția de Primar al Municipiului Oltenița, Județul Călărași.

Începând cu data de 28.07.1993, MILESCU Costinel deține calitatea de asociat la S.C. M.C. SERVICE S.R.L., în perioada 28.07.1993 – 04.08.2004 deținând și funcția de administrator.

La data de 29.08.2007, MILESCU Costinel, Primar al Municipiului Oltenița, Județul Călărași, a aprobat Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Oltenița privind vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Oltenița, semnând, în calitate de reprezentant al Consiliului Local, contractul de vânzare – cumpărare a terenului mai sus menționat, în suprafață de 324,35 mp, cu S.C. M.C. SERVICE S.R.L., societate în care acesta deține calitatea de asociat, iar soția acestuia calitatea de administrator.

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu contra intereselor publice de către MILESCU Costinel, Primar al Municipiului Oltenița, Județul Călărași, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 din Codul Penal al României şi de art. 13^2 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 21 martie 2012

Sursa foto Facebook cont personal