Cu ignoranță și aroganță nu se modernizează municipiul!

Cu ignoranță și aroganță nu se modernizează municipiul!

Nu m-așteptam ca reprezentanții Opoziției din Consiliul Local să voteze joi, în plenul ședinței ordinare a Consiliului Local municipal, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanţării unor investiţii publice de interes local. Dar am crezut totuși că liderii celor 3 partide care s-au poziționat de la bun început împotriva PSD să argumenteze decizia luată. Era, dacă vreți, o formă de respect față de călărășenii care i-au mandat să-i reprezinte în acest Parlament Local până în 2024.

Ce-i drept, a încercat “ceva” reprezentatul PRO România însă motivul potrivit căruia actuala administrație nu va folosi creditul pentru finalizarea proiectelor cu finanțare europeană, nu stă în picioare. Dimpotrivă! Din cele 40 de milioane de lei ce vor fi contractate, 35 de milioane vor fi direcționați spre investițiile ce se vor realiza, exact, cu fonduri europene. Adică 87,5% din credit. Și diferența de 5 milioane de lei înseamnă până la urmă, indirect, tot o susținere a unui proiect european. Reparatiile preconizate a se realiza pe străzile Plevna, Rahova și Viitor, în sumă de 5 milioane de lei, vor contribui la creșterea mobilității persoanelor și mijloacelor de transport în condițiile în care strada București și Prel București, adică tronsonul de drum cuprins între Siderca și limita de municipiu la Modelu va fi reabilitat și modernizat în baza unui proiect cu finanțare europeană, estimat la peste 9,5 milioane euro.

Am sesizat în schimb, suficientă ipocrizie afișată de reprezentanții PNL, partid care a condus Primăria Călărași din 2004 încoace. În ultimii 8 ani, adică din 2012 încoace, au fost accesate și cele 22 de proiecte cu finanțare externă care necesită acum bani pentru implementare. Pentru că au ajuns la maturitate iar condiționalitatea impusă de Bruxelles ca toate proiectele să fie gata până la 31 decembrie 2023, reprezintă mai mult de cât o simplă provocare pentru Executivul PMC, indiferent de culoarea sa politică. În această perioadă, aș vrea să vă reamintesc că, au fost contractate și două împrumuturi bancare, în cuantum de 25 de milioane de lei, respectiv 41.572.000 lei. Priviți pe ce s-au alocat bani și veți observa că din primul credit, de 25 de milioane de lei, din care s-a tras deja suma de 24.245.437,11 lei, pentru finanțarea proiectelor europene s-au cheltuit doar 6.180.844,67 lei, adică un procent de 25,5%. Între noi fie vorba, suma asta de 6,18 milioane depășește cu mult cofinanțarea de 2% a proiectului privind reabilitarea Poștei Vechi, estimată conform fișei proiectului la puțin peste 1 milion de lei.

Mai departe. Din cel de-al doilea credit de 41.572.000 lei, s-a tras toată suma, pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană alocându-se doar 3.262.712,76 lei, adică un procent de 7,9%! Puțin, foarte puțin! O mare parte din diferență a fost “înfulecată” de cele două proiecte ușor megalomanice, strada Grivița și B-dul N. Titulescu, desi banii puteau fi direcționați de pildă, fie în Cartierul Măgureni, fie în Cartierul Mircea Vodă unde investițiile în infrastructura stradală erau necesare ca aerul!

Culmea!, nici un proiect european n-a fost până acum finalizat!

De data asta, raportul e, clar, în favoarea proiectelor externe și cu toate acestea Opoziția bombăne și spune că împrumutul nu se justifică deși, la fiecare ședință a CL bombardează Executivul cu întrebări care vizează starea precară a străzilor din mai toate zonele municipiului. N-a oferit nimeni, în schimb, nicio o alternativă la “împrumut”!

Asta nu e Opoziție! Cu atât mai mult constructivă. Deciziile lor îi afectează și pe călărășenii care pe 27 septembrie au considerat că cele 3 partide, PNL, USR și PRO România merită să conducă municipiul. Luați și pulsul rețelelor de socializare și veți vedea că agenda lor n-are nicio legătură cu cea a cetățeanului, nemulțumit că încă mai circulă pe drumuri fără canal, neasfaltate care l-au adus chiar în pragul disperării.

Am observat că din cei 10 consilieri ai Opoziției, cei mai mulți tac pentru că asta le impune disciplina de partid. Deși mă îndoiesc că unii dintre ei n-ar avea și idei pertinente! Trei, patru vorbesc de fiecare dată, de fapt îndrugă verzi și uscate, sperând că vor prinde cheag în perspectiva viitoarei bătălii electorale sau ca să dea bine în ochii șefilor de partide pe care le reprezintă iar alții au niște polițe de plătit și nu ratează nicio ocazie să-și etaleze, din păcate ignoranța și aroganța. Despre dezbateri corecte, sincere, bazate pe argumente economice, financiare solide, nici nu poate fi vorba!

Parcurgeți mai jos lista de investiții finanțate / finanțabile cu sumele provenite din cele 3 împrumuturi bancare și trageți singuri concluziile!

Din creditul contractat la BCR în sumă de 25.000.000 lei, s-a tras suma de 24.245.437,11 lei pentru următoarele obiective de investiţii:

 1. Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul N. Titulescu între str. Cornişei şi str. Locomotivei, suma de 2.899.591,94 lei;
 2. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POŞTA VECHE din Municipiul Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 6.180.844,67 lei;
 3. Modernizare străzi Cornişei şi Progresul, suma de 2.288.062,03 lei;
 4. Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei, suma de 5.771,29 lei;
 5. Modernizare străzi în municipiul Călăraşi 12.871.167,18 lei.

Total: 24.245.437,11 lei

În ceea ce priveşte creditul contractat la CEC BANK, în sumă de 41.572.000 lei, soldul tras până la data prezentei, s-a utilizat pentru următoarele obiective de investiţii:

 1. Construire Grădiniţă cu 8 grupe 545.373,46 lei;
 2. Documentaţie şi execuţie Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae Titulescu între str. Cornişei şi str. Locomotivei, suma de 3.529.101,68 lei;
 3. Modernizare Bazar Big din Municipiul Călăraşi - proiectare şi execuţie, suma de 135.889,53 lei;
 4. Reabilitare Clădire hală piaţă agro-alimentară (hală legume-fructe) din Municipiul Călăraşi, suma de 910.321,82 lei ;
 5. Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) din Municipiul Călăraşi, suma de 1.853.007,35 lei;
 6. Reţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescăruşi, tronson cuprins între strada Panduri şi strada General Constantin Pantazi (5000/70,07,05,01+1286000/74,07,06), suma de 739.589,81 lei;
 7. Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei, suma de 1.969.233,03 lei;
 8. Proiect tehnic + Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni, Municipiul Călăraşi, suma de 717.231,02 lei;
 9. Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – LOT 1 suma de 1.209.159,30 lei;
 10. Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călăraşi – Lot 1, suma de 1.122.767,41 lei;
 11. Proiectare şi execuţie, reabilitare şi modernizare strada Griviţa, suma de 6.814.120,74 lei;
 12. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POŞTA VECHE din Municipiul Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 668.321,62 lei;
 13. Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui Club al Pescarilor Dunăreni, din Municipiul Călăraşi, POPAM 2014-2020, suma de 420.467 lei;
 14. Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă, INTERREG V-A România - Bulgaria 2014-2020, suma de 2.099.999,50 lei;
 15. Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 12.658,00 lei;
 16. Reabilitare termică a Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 12.278,42 lei;
 17. Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 17.708,24 lei;
 18. Sistem integrat pentru simplificare proceduri administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul Municipiul Călăraşi, POCA 2014-2020, suma de 31.279,98 lei;
 19. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri simplificate pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice a municipiului Călăraşi, suma de 7.285,18 lei;
 20. PT + Execuţie ’’Reparaţii strada Plevna, strada Rahova şi strada Viitor, suma 304.449,6 lei.                                                          

Total: 23.120.242,69 lei

Creditul care se propune a fi contractat, în sumă de 40.000.000 lei, va avea următoarea destinaţie:

 1. Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, suma de 800.000 lei;
 2. Reabilitarea termică a Grădiniţei cu program prelungit Ţara Copilăriei Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 600.000 lei;
 3. Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 800.000 lei;
 4. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local SMIS 129156 (str Bucureşti), suma de 8.000.000 lei;
 5. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului SMIS 129155, suma de 6.300.000 lei;
 6. Îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficiente, suma 3.200.000 lei;
 7. Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei transportului public în municipiul Călăraşi prin modernizarea acestui mod de transport (autobuze), suma de 2.200.000 lei;
 8. Sporirea gradului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călăraşi, suma de 1.100.000 lei;
 9. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călăraşi, suma de 600.000 lei;
 10. Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în Municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete, suma de 1.100.000 lei;
 11. Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom, suma de 2.500.000 lei;
 12. Înfiinţare centru pentru activităţi educative şi culturale în cartierul Livada, POR 2014 -2020, suma de 400.000 lei;
 13. Modernizare Centru comunitar existent şi amenajare zone adiacente (Oborul Nou), POR 2014-2020, suma de 200.000 lei;
 14. Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative, suma de 800.000 lei;
 15. Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Grădiniţa cu Program prelungit nr .4 „Step by Step” Călăraşi, suma de 400.000 lei;
 16. Dezvoltarea infrastructurii educaționale antepreșcolară și preșcolară din municipiul Călărași - Creșa săptămânală, suma de 900.000 lei;
 17. Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius, suma de 400.000 lei;
 18. Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, suma de 500.000 lei;
 19. Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul Călăraşi, suma de 500.000 lei;
 20. Modernizare şi extindere corp B Liceul M EMINESCUdin municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, suma de 500.000 lei;
 21. Îmbunătăţirea navigabilităţii pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călăraşi-Silistra, INTERREG V-A RO-BG 2014-2020, suma de 2.700.000 lei;
 22. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri simplificate pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice a municipiului Călăraşi, suma de 500.000 lei;
 23. Reparaţii strada Plevna, strada Rahova şi strada Viitor, suma de 5.000.000 lei.