Camera Deputaţilor, în sesiune extraordinară pentru perioada 2 – 19 iulie 2018. Vezi ordinea de zi!

Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 2 iulie 2018, ora 14,00, pentru perioada 2 – 19 iulie 2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă - PL-x 396/25.06.2018;

2. Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore - PL-x 33/2018;

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic - PL-x 342/2018;

4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare - PL-x 136/2018;

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România - PL-x 188/2018;

6. Proiect de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor - PL-x 335/2018;

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare - PL-x 600/2017;

8. Proiect de Lege privind Codul administrativ al României - PL-x 369/2018;

9. Proiect de Lege privind stabilirea destinaţiei unor imobile - PL-x 350/2018;

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor - PL-x 351/2018;

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică - PL-x 839/2015;

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică - PL-x 377/2011;

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal - PL-x 250/2016;

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii - Pl-x 506/2017;

15. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic - Pl-x 55/2018;

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Pl-x 418/2017;

17. Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale - Pl-x 125/2018;

18. Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - Pl-x 282/2016;

19. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național - Pl-x 494/2017;

20. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar - PL-x 84/2018;

21. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori - PL-x 85/2018;

22. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA - PL-x 128/2018;

23. Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - PL-x 112/2018;

24. Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 - PL-x 244/2018;

25. Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene - PL-x 274/2018;

26. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene - PL-x 308/2018;

27. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - PL-x 164/2018;

28. Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată;

29. Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor;

30. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.