Anunț începere proiect: Extinderea activității de producție în cadrul societății COSLO-ZINCA SRL

Anunț începere proiect: Extinderea activității de producție în cadrul societății COSLO-ZINCA SRL

ANUNȚ DE PRESĂ

Călărași, Ianuarie 2019

Anunț începere proiect: Extinderea activității de producție în cadrul societății COSLO-ZINCA SRL

COSLO-ZINCA SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ Extinderea activității de producție în cadrul societății COSLO-ZINCA SRL“ Cod SMIS 114453. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv între data 01.02.2017 – 31.08.2020 și are o valoare totală de 3.656.750,07 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 1.934.673,40 lei, din care 1.644.472,39 lei din FEDR. Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 676.901,68 lei si 290.201,01 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Contract de Finanțare Nr. 3227/24.09.2018.

 Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii COSLO-ZINCA SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul tăierii și rândeluirii lemnului prin extinderea capacității unității existente la sediul din Călărași, str. Rocada nr. 32.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Dotarea cu echipamente și utilaje tehnologice specifice activității de tăiere și rândeluirea lemnului.

- Achiziționarea unui sistem informatic integrat necesar derulării activității întreprinderii.

- Implementarea procesului de certificare de produs - lemn pentru construcții cu secțiune dreptunghiulară, sortat după rezistență.

- Implementarea procesului de certificare a sistemelor de management al calității (ISO 9001).

- Participarea, în calitate de expozant, la un târg internațional de profil.

- Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (transportor, încărcător frontal, motostivuitor cu consumuri mai mici de combustibil) și utilizarea spoturilor LED pentru iluminarea spațiului de producție

- Angajarea a 2 persoane din categorii defavorizate

- Includerea persoanelor de sex feminin în echipa de management, implementare și operare a proiectului.

Locul de implementare al proiectului: Orașul Călărași, strada Rocada, nr. 32, județul Călărași.

 COSLO-ZINCA SRL

Date de contact: Dl. Gheorghe Mihai-Aurelian, Manager Proiect, telefon/fax: 0722776755 / 0242316762

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

anuntpresacoslozincaianuarie