Clarificarea modului de aplicare a legislaţiei fiscale privind condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru anumite operaţiuni

Clarificarea modului de aplicare a legislaţiei fiscale privind condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru anumite operaţiuni

Pentru a clarifica modul de aplicare a legislaţiei fiscale, Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul propriu o circulară privind condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată, pentru anumite operaţiuni.

Astfel, în materialul menţionat se găsesc:

- clarificări privind noţiunea de exportator din perspectiva TVA şi modalităţile de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificărilor aduse legislaţiei vamale;

- clarificări privind justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri.

Pe lângă prezentarea noţiunilor relevante, circulara emisă cuprinde şi o serie de exemple ilustrative menite să conducă la aplicarea unitară a Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru anumite operaţiuni, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 2148/2020. În plus, sunt introduse trimiteri şi către alte materiale ilustrative elaborate de Comisia Europeană, cum ar fi Notele explicative privind modificările TVA în UE în ceea ce priveşte regimul de stocuri la dispoziţia clientului, operaţiunile în lanţ şi scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri ("soluţiile rapide din 2020").

Mai multe informaţii pot fi găsite pe site-ul Ministerului Finanţelor, la adresa: https://mfinante.gov.ro/documents/35673/336476/circularanr70491.pdf