Serviciul gratuit SOLVIT - Tel Verde 0800672507

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români şi al companiilor româneşti care îşi desfașoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene şi care se confruntă cu probleme în exercitarea drepturilor legitime cauzate de faptul că, o autoritate publică nu se conformează legislaţiei europene, Ministerul Afacerilor Externe a instituit la nivel naţional linia telefonică Tel Verde SOLVIT – 0800672507.

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat şi coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieţei interne, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

Piaţa internă a Uniunii Europene este o piaţă unică ce asigură libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor şi în care cetăţenii europeni sunt liberi să locuiască, să lucreze, să studieze şi să facă afaceri.

În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum şi în Norvegia, Islanda şi Lichtenstein din cadrul Spaţiului Economic European - SEE) există un centru SOLVIT în cadrul administraţiilor naţionale, Comisia Europeană coordonând reţeaua centrelor naţionale.

Domeniile frecvent tratate de SOLVIT sunt:

• Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;

• Accesul la educaţie;

• Permise de şedere;

• Drepturile la vot;

• Securitatea socială;

• Drepturile de ocupare a unui loc de muncă;

• Permisele de conducere;

• Înregistrarea vehiculelor cu motor;

• Controlul de frontieră;

• Accesul pe piaţă al produselor;

• Accesul pe piaţă al serviciilor;

• Achiziţiile publice;

• Impozitarea;

• Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

Serviciul SOLVIT este gratuit.

Mai multe informaţii despre SOLVIT le găsiti la următoarele link-uri: http://www.mae.ro/node/19312 şi http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ și EURES