Absolvenții sunt așteptați să se înscrie în evidențele ANOFM

Odată cu terminarea anului școlar 2016-2017, absolvenții instituțiilor de învățământ sunt așteptați să se înscrie în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a beneficia de asistență personalizată în vederea identificării și ocupării unui loc de muncă.

Absolvenții înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă beneficiază de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum și de facilități financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii, absolvenții pot participa gratuit la programe de formare profesională.

Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt înregistrați la structurile ANOFM din raza de domiciliu/reședință, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă:

-          nu urmează o formă de învățământ,

-          nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 lei).

Se consideră că nu au reușit să se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei. Nu beneficiază de acest drept absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau posturi, în condițiile legii. Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi.

În cazul în care absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de toate serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, însă pierd dreptul la indemnizație de șomaj.

ANOFM atenționează absolvenții de liceu promoția 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile începe cu 27 mai 2017 (conform Ordinului 4.577/20.07.2016 al ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar, cu modificările și completările ulterioare).

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Înregistrarea în evidențele ANOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau reședință, ale căror date de contact sunt disponibile la adresa: http://www.anofm.ro/contacteaza-ne.