Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna mai 2021

Situaţia principalilor indicatori socio–economici ai judeţului Călăraşi, în luna mai  2021

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna mai 2021 s-a caracterizat prin:

- creşterea producţiei industriale realizată în luna mai 2021 cu 29,5% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 81,2% faţă de producţia industrială realizată în luna mai 2020;

- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 2,0% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 11,6% comparativ cu luna mai 2020;

- scăderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2021 faţă de luna precedentă cu 0,1 puncte procentuale şi respectiv faţă de luna mai 2020;

- creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 2,6 puncte procentuale faţă de luna precedentă;

- creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă cu 21 şi respectiv cu 46 faţă de luna mai 2020;

- creşterea numǎrului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an şi scăderea numărului deceselor generale şi al divorţurilor faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna mai 2020, a crescut numǎrul deceselor generale, numărul căsătoriilor, numărul divorţurilor, numărul deceselor sub 1 an şi a scăzut numărul născuţilor-vii.

Producţia industrială realizată în luna mai 2021 a înregistrat o creştere cu 29,5% comparativ cu luna precedentă.

În luna mai 2021, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,9% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia industrială realizată în luna mai 2021, a fost mai mare cu 81,2% faţă de producţia industrială realizată în luna mai 2020. S-au înregistrat creşteri în:industria alimentară, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea de mobilă, industria metalurgică.  

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna mai 2021, a fost de 4911 lei, mai mare cu 2,3% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 11,8% comparativ cu luna mai 2020. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 3892 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 4419 lei în industrie şi construcţii şi de 5417 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net,  în luna mai 2021, a fost de 2983 lei, mai mare cu 2,0% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 11,6% comparativ cu luna mai 2020. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 2327 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2830 lei în industrie şi construcţii şi de 3228 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna mai 2021 a fost de 5695 lei, iar cel net de 3492 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 1,9%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 97,6% pentru luna mai 2021 faţă de luna precedentă, de 226,6% faţă de octombrie 1990 şi de 105,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii mai 2021 a fost de 45734 persoane, mai mare cu 114 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 793 persoane faţă de luna mai 2020.

Pe ramuri de activitate numărul salariaţilor a fost de 4,8 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit de 15,5 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 25,4 mii persoane în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii mai 2021, era de 2829 persoane, în scădere cu 95 persoane faţă de luna precedentă (-3,2%).  

Comparativ cu luna mai 2020, numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu 95 persoane (-3,2%).

La sfârşitul lunii mai 2021, femeile reprezentau 49,5% din numărul total al şomerilor înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 607 persoane (21,5% din total şomeri) beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi 28 persoane (1,0% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj 50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2021 era de 2194 persoane, reprezentând 77,6% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (89,7%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2021, în judeţul Călăraşi, a fost de 3,1%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (3,2% în luna aprilie 2021 şi 3,2% în luna mai 2020).

Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2021 a fost de 3,2% (3,3% în luna aprilie 2021 şi 3,3% în luna mai 2020).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna mai 2021 a fost de 3,0% (3,1% în luna aprilie 2021 şi 3,1% în luna mai 2020).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, la sfârşitul lunii mai 2021 existau 631 de locuri de muncǎ vacante, din care 326 regăsindu-se în sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 287 erau pentru muncitori (45,5%).

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2021, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de creşterea numǎrului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an şi de scăderea numărului deceselor generale şi al divorţurilor.

Comparativ cu luna mai 2020, a crescut numǎrul deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an şi a scăzut numǎrul născuţilor-vii.

Natalitatea. În luna mai 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 191, mai mare cu 31 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 19 faţă de luna mai 2020.

Mortalitatea generală. În luna mai 2021, numărul deceselor înregistrate a fost de 402, mai mic cu 53 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 55 faţă de luna mai 2020.

Mortalitatea infantilă. În luna mai 2021 s-au înregistrat 2 decese sub 1 an, mai mare cu 2 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 1 faţă de luna mai 2020.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -211 persoane în luna mai 2021 (-295 persoane în luna aprilie 2021 şi -137 persoane în luna mai 2020).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna mai 2021, s-au înregistrat 137 căsătorii, mai multe cu 88 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 95 faţă de luna mai 2020.

Divorţialitatea. În luna mai 2021 s-au înregistrat 34 divorţuri, mai puţine cu 1 faţǎ de luna precedentǎ şi mai multe cu 24 faţă de luna mai 2020.

În luna martie 2021, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 24,3 milioane euro şi al importurilor CIF de 35,5 milioane euro, înregistrând un sold negativ de 11,2 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă şi respectiv faţă de luna martie 2020 (+37,6%), importurile CIF au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă (+34,1%) şi respectiv faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent (+25,8%).

În perioada 1.I-31.III.2021 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (7,6%), metale comune şi articole din acestea (52,0%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (23,0%), materii textile şi articole din acestea (3,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (5,8%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (3,6%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-31.III.2021, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (36,7%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (8,1%), materii textile şi articole din acestea (4,1%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (4,9%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (5,3%), mijloace de transport (2,8%), produse vegetale (5,7%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (14,9%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,3%).

În luna mai 2021 activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numǎrului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune şi de scăderea numărului de înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri, a numărului de înnoptări şi a indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna mai 2021, a fost de 1055, mai mare cu 6,1% comparativ cu luna precedentă.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 89,4% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna mai 2021, a fost de 1684, mai mic cu 5,6% comparativ cu luna precedentă.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 90,6% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna mai 2021, a fost de 16,4% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 2,6 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă.

În luna mai 2021, s-au eliberat 68 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 21 faţă de luna anterioară şi respectiv cu 46 faţă de luna mai 2020.

Rata inflaţiei, a fost în luna mai 2021 0,53% faţă de luna precedentă şi de 3,75% faţă de luna mai 2020.

Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.05.2021 a fost de 0,6%, în creştere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (0,3%).

În luna mai 2021 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+1,10%), preţurile mărfurilor nealimentare (+0,28%), respectiv tarifele serviciilor (+0,27%).

Sursa www.calarasi.insse.ro

 

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.