Călăraşi / Exporturile au depăşit importurile înregistrându-se un sold pozitiv de peste 17 milioane de euro

Călăraşi / Exporturile au depăşit importurile înregistrându-se un sold pozitiv de peste 17 milioane de euro

În luna septembrie 2019, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 32,6 milioane euro şi al importurilor CIF de 15,4 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 17,2 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere  faţă de luna precedentă(47,3%) şi o scǎdere faţă de luna septembrie 2018 (-0,8%), importurile CIF au înregistrat o scǎdere faţă de luna precedentă (-14,9%) şi faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent (-40,4%)  .

În perioada 1.I – 30.IX.2019 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (22,5%), metale comune şi articole din acestea (38,4%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (10,9%), materii textile şi articole din acestea (10,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,5%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (4,0%).

În structura importurilor, în perioada 1.I – 30.IX.2019, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (30,0%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (15,2%), materii textile şi articole din acestea (6,6%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (8,0%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (14,8%), mijloace de transport (5,9%), produse vegetale (3,6%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (4,7%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (4,3%).

sursa www.calarasi.insse.ro