Recensământul General Agricol: 10 mai – 31 iulie 2021

Recensământul General Agricol: 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021 se desfășoară Recensământul General Agricol, Runda 2020, după ce, în prealabil, în octombrie 2020, a avut loc recensământul agricol de probă.

Datele se colectează prin interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole și se înregistrează electronic, utilizând chestionarul electronic instalat pe tabletă. Se colectează informații generale privind exploatația agricolă (localizare, statut juridic, date de identificare), modul de utilizare a terenului pe tipuri de culturi agricole și pe categorii de suprafețe (teren arabil, grădini familiale, pășuni și fânețe permanente, culturi permanente, suprafața agricolă utilizată în sere și solarii), efective de animale (structurate pe principalele specii de animale, pe categorii de greutate, destinație și vârste), adăposturi pentru animale, agricultură ecologică, etc.

Răspunsurile la recensământ sunt obligatorii, iar datele sunt confidențiale și vor fi utilizate doar în scopuri statistice.

După recensământul propriu-zis, în luna august 2021 va avea loc ancheta de control, iar ulterior, până în martie 2022, se desfășoară procesarea statistică (validare, corecții, corelări de date), pentru ca, în final, până la sfârșitul anului 2022, să se poată realiza analiza, structurarea și diseminarea rezultatelor RGA 2020.

Recensământul General Agricol este o acţiune de mare anvergură care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.

Ce este Recensământul General Agricol?

Operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și deținerea animalelor.

Necesitatea Recensământului General Agricol, Runda 2020

- asigură date statistice comparabile între statele membre UE pentru o serie de variabile cheie din domeniul agriculturii, precum: numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a terenurilor utilizate pentru agricultură, efectivele de animale pe specii, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, dezvoltarea rurală etc;

- asigură informaţii şi date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul agricol, necesare procesului de participare a României, ca stat membru UE, la Politica Agricolă Comună;

- constituie baza de eșantionare pentru anchetele structurale de tip selectiv din agricultură, în perioada intercenzitară, precum şi pentru efectuarea altor cercetări statistice specifice (producția vegetală la principalele culturi, efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, potențialul productiv al viilor etc.).

Importanța Recensământului General Agricol, Runda 2020

Recensământul General Agricol, runda 2020, va evidenţia schimbările intervenite de la runda 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală etc.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole , România deține 33% din numărul total de exploatații agricole din UE,cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol rezilient, durabil și competitiv în UE.

Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.

De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:

- Cine va mai face agricultură în viitor având în vedere structura pe grupe de vârstă a fermierilor?

- Câte femei mai lucrează în agricultură?

- Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?

- Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?

- Cum influențează agricultura, atât în mod pozitiv cât și negativ, mediul?

- Cum se schimbă metodele de producție?

Etapele principale ale Recensământului General Agricol

  1. Proiectarea infrastructurii și planificarea activităților RGA2020: până la 30 aprilie2021

- obiective; strategie de organizare; cadrul instituțional;

- cadrul legal național; buget și surse de finanțare;

- recrutare și angajare personal pe perioadă determinată;

- sectorizarea teritoriului localităților pentru recenzare în secții și sectoare de recensământ;

- dezvoltare cerințe IT pentru colectare și procesare date și diseminare rezultate; proiectare și testare chestionar electronic; pregătire manuale/ghiduri de instrucțiuni recenzori; selectare, recrutare, angajare recenzori; instruiri formatori și recenzori;

- campanie de promovare; pregătire și operaționalizare centru de informații (call-center).

  1. Activitatea în teren

- recensământul de probă (octombrie 2020)

- recensământul propriu-zis (mai – iulie 2021)

- ancheta de control (august 2021)

  1. Procesarea statistică (validare, corecții, agregare, corelare): mai 2021– martie 2022
  2. Analiza, structurarea și diseminarea rezultatelor: martie – decembrie 2022

Momentul şi perioada de referinţă (aceleași în toate statele membre UE)

- anul agricol 2020 (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020) – pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură şi anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere;

- data de 31 decembrie 2020 – pentru variabilele privind efectivele de animale;

- ultimii trei ani (2018-2020) – pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Metoda de colectare a datelor: interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informaţiile solicitate.Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație IT de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă).

Perioada de colectare a datelor: 10 mai – 31 iulie 2021