APIA a finalizat campania de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate

APIA a finalizat campania de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 20 iulie 2021, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, fiind depuse un număr de 14.239 cereri pentru o suprafaţă solicitată de 1532,28 hectare. (În Anexă regăsiţi situaţia cererilor depuse pe fiecare judeţ în parte şi suprafaţa solicitată).

Conform legislaţiei în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii eligibilităţii acestora, APIA realizează controale administrative pentru un procent de 100% din cererile depuse.

Conform HG nr.651/2021, pentru verificarea schemei de ajutor de minimis, după depunerea notificării cu 10 zile calendaristice înainte de începerea valorificării producţiei, APIA efectuează verificări pe teren privind existenţa suprafeţelor şi a culturilor declarate, iar reprezentanţii Direcţiilor Agricole Judeţene realizează evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare.

Valorificarea producţiei se va efectua în perioada 2 noiembrie - 2 decembrie 2021, iar documentele care atestă valorificarea producţiei şi registrul de evidenţă a tratamentelor vizat de către autoritatea fitosanitară vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2021, inclusiv.

În urma controalelor pe teren realizate, datele se introduc în sistemul informatic al APIA şi în funcţie de datele operate şi verificate în aplicaţia informatică, sistemul calculează automat pentru fiecare beneficiar:

- suma la care are dreptul solicitantul având în vedere ajutoarele de minimis încasate;

- suma cuvenită, cu respectarea principalelor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis /cultură /1.000 mp /beneficiar este de 2.000 euro şi se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr.323 din 1 octombrie 2020.

Mai multe informatii referitoare la criteriile de eligibilitate, termene şi condiţii se regăsesc în Hotararea de Guvern nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE