Colaborarea dintre ANOFM și agenții economici, vitală pentru rezolvarea provocărilor de pe piața muncii

Colaborarea dintre ANOFM și agenții economici, vitală pentru rezolvarea provocărilor de pe piața muncii

Exodul de resursă umană și mobilitatea redusă sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă piața muncii din România. Pentru a putea genera soluții optime, ANOFM are nevoie de o colaborare cât mai strânsă cu agenții economici.

Reamintim tuturor angajatorilor obligația prevăzută de lege de a comunica AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. De asemenea, angajatorii trebuie să comunice ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la AJOFM Călărași, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

Locuri de muncă vacante sunt, potrivit actului normativ mai sus menționat, locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create.

Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.