Asigurarea  persoanelor fizice fără venituri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Asigurarea  persoanelor fizice fără venituri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii persoane fizice fără venituri, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin depunerea on-line a declarației unice prin intermediul Spațiului Privat Virtual de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Persoanle fizice fără venituri dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate  și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei și incetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaratiei.

Persoanele fizice fară venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară.

Astfel,contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice fără venituri este în suma de 1248 lei, care trebuie achitata până  la data de 15 martie 2020.

Rugăm contribuabilii persoane fizice fără venituri să depună în timp util Declarația Unică, pentru a nu ajunge în situația în care să aibă nevoie de asigurare socială de sănătate și să nu fie asigurați, respectiv persoanele care se internează în spital , deoarece subliniem incă odată că persoanele fără venituri sunt asigurate la sănatate de la data depunerii declarației unice, iar pentru perioada de la internare și până la data depunerii declarației unice vor plăti cheltuielile cu spitalizare.