ANAF | 31 martie 2021, termen limită pentru acordarea unor facilități fiscale

ANAF | 31 martie 2021, termen limită pentru acordarea unor facilități fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași reamintește contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restante că pot beneficia, în condițiile reglementate de O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri-fiscal bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și O.U.G nr. 69/2020 pentru reglementarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, de o serie de facilități fiscale:

  1. Eșalonarea la plată în formă simplificată

Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Cererea de acordare se depune până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Pentru a accesa această facilitate fiscală, este necesar a fi îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 1, alin. 8, lit. a-e, din O.U.G. nr. 181/2020.

Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

  1. Anularea obligațiilor de plată accesorii

Facilitatea se adresează tuturor debitorilor, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere etc., care doresc anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.

Debitorul depune cererea de anulare obligațiilor de plată accesorii până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, iar organul fiscal o soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii o puteți descărca accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf.

Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii o puteți descărca accesând link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.

Cererile de acordare a celor două categorii de facilități pot fi depuse atât la registratura organului fiscal, cât și on-line, prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual”.

Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact, disponibil pe pagina de Internet www.anaf.ro şi telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor – Call-center, la telefon 031.403.91.60.