AJFP Călărași a colectat în primul semestru venituri bugetare de 525,41 mil. lei

AJFP Călărași a colectat în primul semestru venituri bugetare de 525,41 mil. lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în perioada ianuarie-iunie 2021 venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 525,41 mil. lei, cu 21,79 mil. lei mai mult față de programul stabilit de ANAF, gradul de realizare a programului fiind de 104,33%.

La nivelul AJFP Călărași, situaţia veniturilor colectate pe bugete, se prezintă astfel:

- La bugetul de stat, s-au colectat 189,96 mil.lei, mai mult cu 10,20 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 105,67%;

- La bugetul asigurărilor sociale de stat, s-au colectat 227,35 mil. lei mai mult cu 10,08 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 104,64%;

- La bugetul asigurărilor pentru șomaj, s-au colectat 7,36 mil.lei, mai mult cu 0,64 mil.lei față de suma programată, gradul de realizare fiind de 109,52%;

- La bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, s-au colectat 100,74 mil. lei, mai mult cu 0,87 mil.lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 100,87%.