AGROINFO / Raportarea producţiilor obţinute de fermierii români este corectă

AGROINFO / Raportarea producţiilor obţinute de fermierii români este corectă

Referitor la articolele publicate recent de mass-media şi afirmaţiile unor lideri politici ce vizează producţiile agricole din anul 2018, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) face următoarele precizări:

În ceea ce priveşte scrisoarea DG AGRI Ares (2019) 3806746, MADR a răspuns, încă din data de 24 iulie 2019, prin adresa cu numărul 262762, informând asupra faptului că autorităţile din România au raportat şi raportează producţiile agricole pe baza documentelor înscrise în procedura Institutului Naţional de Statistică din cadrul cercetărilor statistice cuprinse în Programul Statistic Naţional Anual, documente însuşite prin semnătură de cei care le transmit.

Astfel, există două dări de seamă statistice respectiv AGR2A - 'Suprafaţa productivă de primăvară' şi AGR2B - 'Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, utilizarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor', datele transmise fiind asumate atât de exploataţiile agricole cu personalitate juridică, de primării - pentru exploataţiile agricole individuale (inclusiv persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale), cât şi de direcţiile agricole.

Producţia de porumb înregistrată, cântărită şi depozitată a fost verificată şi prin intermediul reţelei de informaţii contabile agricole RICA, aceasta confirmând datele comunicate prin procedurile statistice de mai sus, AGR2A, AGR2B. RICA este un instrument statistic bazat pe o anchetă anuală, efectuată pe un eşantion de 5100 exploataţii agricole şi structurat pe 12 clase de dimensiune economică şi 8 tipologii agricole.

În primul formular, AGR 2A, sunt date statistice culese de INS, la fiecare producător din România, în care se consemnează suprafaţa care a fost însămânţată până la data de 15 iunie. Aceste suprafeţe care rezultă din centralizare se confruntă cu cele de la APIA privind subvenţiile.

AGR 2B se face în toamnă şi cuprinde producţiile obţinute pe suprafeţele declarate până la 15 iunie. Toate informaţiile privind producţiile din România sunt raportate prin dări de seamă statistice, luate sub semnătură. Datele cuprinse în dările de seamă statistice sunt avizate la nivelul fiecărui judeţ de direcţiile teritoriale de statistică, acestea deţinând şi un centralizator pe judeţ şi formularele care stau la baza centralizatorului pe unităţi/localităţi.

Facem precizarea că, în solicitarea Comisiei Europene de revizuire a producţiei de porumb se făcea referire la anumite estimări, făcute în perioada de vegetaţie a culturii respective, nicidecum la recoltat.

Aşadar, producţia anului 2018 raportată este corectă, iar faptul că România se află în rândul ţărilor mari producătoare de porumb a fost certificat de instituţii cu atribuţii în acest domeniu.

De asemenea, atragem atenţia tuturor să renunţe la dezinformări pentru a nu crea prejudicii de imagine fermierilor români care an de an, prin munca lor susţinută, realizează producţii însemnate de porumb şi nu numai, contribuind la dezvoltarea economică a României.

Totodată, ministrul Petre Daea îi invită pe oamenii politici care pun la îndoială exactitatea producţiilor realizate de România să meargă în teren la recoltat de porumb, întrucât recoltarea se realizează la vedere.