AGROINFO / Au fost aprobate plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal şi zootehnic

AGROINFO / Au fost aprobate plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal şi zootehnic

În şedinţa din 19 martie 2019 Guvernul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2018.

Valoarea plafonului dedicat ajutoarelor naţionale tranzitorii este de 268.466.600 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

În sectorul vegetal fondurile se distribuie astfel: 102.361.800 euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil; 6.600 euro pentru în pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 1.656.200 euro pentru tutun; 100.800 euro pentru hamei; 1.818.600 euro pentru sfeclă de zahăr. Cuantumul per hectar se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin raportarea sumelor prevăzute la suprafeţele eligibile corespunzătoare.

De asemenea, sumele pentru sectorul zootehnic vor fi repartizate astfel: 22.228.800 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; 93.416.400 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne; 46.877.400 euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/ caprine. Cuantumul per unitatea de măsură se calculează de către APIA, prin raportarea sumelor prevăzute la cantităţile de lapte livrate şi/ sau vândute direct eligibile la efectivele de bovine, respectiv la efectivele de femele ovine/ caprine eligibile.

Pentru sectorul vegetal fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie înscrişi în evidentele APIA, să exploateaze suprafeţe eligibile pe care se află culturi amplasate pe teren arabil şi să deţină contract cu procesatorii pentru livrarea producţiilor obţinute de in, cânepa, hamei, tutun şi sfeclă de zahăr. Pentru cultura de cânepă este necesară autorizaţie de cultivare.

Fermierii din sectorul zootehnic trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să deţină exploataţii înregistrate în RNE, în care să existe cel puţin un animal identificat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/ sau suine; solicitantul să fi livrat şi/ sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de referinţă; (ANT bovine lapte), solicitantul să fi deţinut un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE; (ANT bovine carne), efectivul din exploataţia înregistrată în RNE să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/ 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată; (ANT ovine /caprine).

În urma acestei Hotărâri de Guvern, se estimează că aproximativ 189.000 fermieri vor beneficia de cel puţin un sprijin prin ANT şi se vor efectua plăţi pentru 11 milioane capete de animale şi 1.4 milioane tone de lapte.