Demers al Avocatului Poporului finalizat cu succes - includerea bolii COVID-19 în grupa bolilor infectocontagioase din categoria A

Demers al Avocatului Poporului finalizat cu succes - includerea bolii COVID-19 în grupa bolilor infectocontagioase din categoria A

Demers al Avocatului Poporului finalizat cu succes - includerea bolii COVID-19 în grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel încât incapacitatea temporară de muncă să fie plătită în proporţie de 100%

Avocatul Poporului salută adoptarea de către Guvern a Hotărârii nr. 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, de 100% din salariu.

În data de 30 aprilie 2020, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a solicitat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii să dispună măsuri urgente pentru ca boala COVID-19 să fie inclusă în grupa bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000, şi, în consecinţă, asiguraţii să beneficieze de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă plătită în procent de 100%.