Primarul Iulian Iacomi a prezentat stadiul implementării proiectelor în oraşul Lehliu Gară

Primarul Iulian Iacomi a prezentat stadiul implementării proiectelor în oraşul Lehliu Gară

Oraşul Lehliu Gară a intrat într-un amplu proces de modernizare, proiectele iniţiate de Executivul condus de Iulian Iacomi aflându-se în diferite stadii de implementare.

Pe agenda primarului Iacomi figurează nu mai puţin de 14 proiecte care vizează reabilitarea reţelei de apă şi canalizare, modernizarea străzilor, extinderea reţelei de apă şi canalizare, construirea unui bazin de înot.

Nr.crt

Denumire proiect

Sursa de finantare

Stadiul fizic

Valoarea proiectului

Observaţii

1.

Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi

PNDL II + buget local

Emitere autorizaţie construire şi ordin de începere a lucrării

4.981.309,70 lei

 

2.

Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi

PNDL II + buget local

S-a semnat contractul de lucrări

1.975.494,50 lei

 

3.

Amenajare Parc în oraşul Lehliu- Gară, judeţul Călăraşi

GAL+ buget local

Elaborare Proiect Tehnic şi Execuţie Lucrări

100.000 euro

 

4.

Bazin de înot în oraşul Lehliu- Gară, judeţul Călăraşi

CNI (Compania Naţională de Investiţii)

Solicitare depusă la CNI

-

 

5.

Sala de Sport în oraşul Lehliu Gară, judeţul Călăraşi

CNI

Solicitare depusă la CNI

-

 

6.

Ketanes- Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani

POCU(Program Operaţional Capital Uman)

Implementare

17.544.546,98 lei

 

7.

Construire şi dotare Cămin Cultural , în satul Răzvani, oraşul Lehliu Gară, judeţul Călăraşi

CNI

Faza de elaborare P.U.Z (Plan Urbanistic Zonal)

-

 

8.

Extindere alimentare cu energie electrică, Cartier Nou, Zona de N

FDI (Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Faza de scoatere teren din circuitul silvic şi eleborare PUZ.

3.000.000 lei

 

9.

Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, sat Răzvani şi sat Buzoieni

FDI

Elaborare studiu de fezabilitate

33.644.727 lei

 

10.

Extindere reţea canalizare în satul Răzvani

POIM (Progamul Operaţional de Infrastructură Mare

Elaborare studiu de fezabilitate

   

11.

Extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Lehliu Gară

POIM

Elaborare studiu de fezabilitate

   

12

Extindere reţea alimentare cu apă în satul Buzoieni

POIM

Elaborare studiu de fezabilitate

   

13.

Extindere Staţie de epurare Lehliu Gară

POIM

Elaborare studiu de fezabilitate

   

14.

Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale în satul Răzvani

Buget operator si buget local/ FDI

Elaborare studiu de fezabilitate

3.000.000 lei