Primăria Lehliu Gară / Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 Primăria Lehliu Gară / Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Oraşul LEHLIU GARĂ, judeţul Călăraşi, titular al proiectului “Scoatere definitivă din fondul forestier naţional cu compensare echivalentă a suprafeţei şi bonităţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Călăraşi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Scoatere definitiva din fondul forestier naţional cu compensare echivalentă a suprafeţei şi bonităţi” propus a fi amplasat în oraşul LEHLIU GARĂ, judeţul Călăraşi, nr. cadastral 23169.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 09-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.