Primăria Grădiştea / Lista de investiţii, propusă pentru 2020

Primăria Grădiştea / Lista de investiţii, propusă pentru 2020

Consilierii locali au aprobat la mijlocul lunii bugetul propriu al comunei Grădiştea precum şi Lista de Investiţii pe anul 2020.

La finele lui 2019, s-a înregistrat un excedent de 3.705.899,60 lei, cea mai mare parte din această sumă, 2.906.060,63 lei urmând a fi utilizată pentru finanţarea obiectivului ”Modernizare gospodărie de apă şi înfiinţare staţie de tratare apă în satul Grădiştea şi ”Înfiinţare reţea canalizare cu staţie de epurare în comuna Grădiştea. O altă sumă, de 214.291 lei va fi alocată investiţiei ,,Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, sat Grădiștea și ,,Extindere pistă de cicliști, sat Grădiștea.

Din excedentul mai sus – menţionat, suma de 585.547,97 lei va fi folosită pentru finanţarea altor obiective pe care le puteţi vedea mai jos. Alocarea Consiliului Judeţean pentru 2020 este estimate la 450 de mii de lei. De asemenea, tot în acest an, pentru Grădiniţa cu Program Normal Cuneşti, Ministerul Dezvoltării va aloca suma de 32.765,16 lei. Rezultă aşadar un buget alocat de 1.068.313,13 lei, din această sumă, 842.315 lei, alocare de la Bugetul Local urmând a fi folosită pentru finanţarea obiectivelor cuprinse în lista de mai jos. Diferenţa de 225.998,13 lei va “intra” în Fondul de rezervă.

Listă de investiţii pe anul 2020

        Nr. crt.

Denumire investiţie

Program finanţare

Valoare totală

Valoare buget local

Alocare 2020

Buget Local  

Avansuri

CRFIR

 1.  

Reabilitare şi modernizare şcoală cu clasele V-VIII, sat Rasa

PNDL I

2.389.941,74

433.686,74

171.343,00

 
 1.  

Reabilitare și modernizare grădiniţă cu program normal Cuneşti

PNDL I

1.157.185,82

280.153,02

121.480,00

 
 1.  

Modernizare gospodării de apă și potabilizare în satele Cunești și Bogata și înființare grup pompare, captare și potabilizare în satul Rasa

     

1.000,00

 
 1.  

Modernizare străzi în comuna Grădiştea cu înveliş asfaltic

PNDL II

8.457.485,90

559.616,91

195.492,00

 
 1.  

Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Grădiștea

 

564.512,17

564.512,17

20.000,00

 
 1.  

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare cămin cultural, din satul Grădiştea

CNI

3.819.768,00

727.150,03

185.000,00

 
 1.  

,,Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, sat Grădiștea și ,,Extindere pistă de cicliști, sat Grădiștea

GAL /PNDR

617.833,56

493.924

avans primit 214.291

178.835,16

0

214.291,00

 1.  

”Modernizare gospodărie de apă şi înfiinţare staţie de tratare apă în satul Grădiştea şi ”Înfiinţare reţea canalizare cu staţie de epurare în comuna Grădiştea

PNDR

8.212.287,96

avans primit

2.956.097,75

plătit 50.038 din avans

0

0

2.906.060,63

 1.  

Modernizare reţea drumuri de interes local în comuna Grădiştea

PNDR

5.420.454,00

 

1.000,00

 
 1.  

Înfiinţare drum agricol D.E. nr. 1 în comuna Grădiştea

PNDR

5.388.446,00

 

1.000,00

 
 1.  

Înfiinţare adăpost pentru câini

Buget  Local

1.195.867,97

1.195.867,97

1.000,00

 
 1.  

Amenajare Parc Verde, sat Rasa

Fonduri Publicitare

   

1.000,00

 
 1.  

Construire grădiniță cu program normal în sat Grădiștea

POR

1.301.473

229.810

10.000,00

 
 1.  

Elaborare Plan Urbanistic General - Comuna Grădiștea

Buget Local

   

1.000,00

 
 1.  

Achiziționare arbori și arbuști ornamentali

Buget Local

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 
 1.  

Construire sediu Primărie D+P+1 etaj

Buget Local / CNI

4.965.931,80

339.804,80

50.000,00

 
 1.  

Amenajare refugii bus elevi și amplasare copertine de protecție în satele Grădiștea și Cunești

Buget Local

167.426,70

167.427,00

1.000,00

 
 1.  

Amenajare/înființare târg general în comuna Grădiștea

Buget Local

   

10.000,00

 
 1.  

Construire pod nou în comuna Grădiștea

CNI

   

10.000,00

 
 1.  

Construire sală de sport școlară - proiect pilot-sat Cunești, cvartal 21, parcela 353, 354, 355, 357, 358 - lot 1

CNI

   

10.000,00

 
 1.  

Extindere și modernizare activitate SVSU UAT Grădiștea

POIM

   

10.000,00

 
 1.  

Sistem de supraveghere video, sat Rasa

Buget Local

32.000,00

 

32.000,00

 

 

TOTAL

 

 

 

842.315,00

3.120.351,63