Primăria Călărași | M. Dulce: Gradul de realizare al veniturilor totale, pe primele 11 luni ale anului 2020, este de 92,56%

Primăria Călărași | M. Dulce: Gradul de realizare al veniturilor totale, pe primele 11 luni ale anului 2020, este de 92,56%

Potrivit datelor preliminare, pentru perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020, Primăria Municipiului Călăraşi a colectat impozite şi taxe locale în sumă suma de 39.412.768,10 lei, în scădere cu 897.460,94 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 (suma încasată pe primele 11 luni a fost 40.310.229,04 lei). „Având în vedere creşterea cu 4% a impozitelor şi taxelor datorate bugetului loacl în 2020 faţă de 2019, putem considera că veniturile proprii au scăzut în 2020 faţă de 2019 cu aproximativ 2,5 milioane lei” a declarat primarul Marius Dulce care a explicat şi motivele care au stat la baza acestui regres. „Această situaţie este cauzată în primul rând de faptul că prin OUG 29 / 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal – bugetare termenul de plată din 31 martie pentru impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport a fost prorogat până la data de 30 iunie. Din acest considerent, la sfârşitul trimestrului I se înregistra o scădere de 11,88 milioane lei faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. În al doilea rând, prin OUG 29 / 2020, modificată şi completată prin OUG 181 / 2020 au fost suspendate măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare datorate bugetului local până la data de 25 decembrie 2020. Oricum apreciez eforturile călărăşenilor de a-şi achita în timp util impozitele şi taxele locale într-un an destul de complicat. Să sperăm că lucrurile se vor mai „calma” din acest punct de vedere în acest an, 2021. Le mulţumesc încă o dată pentru eforturile depuse.”

La 30 noiembrie 2020, suma totală a veniturilor încasate de UAT Călăraşi a fost de 142.525.562 lei, gradul de încasare fiind de 92,56% (prevederi bugetare: 153.974.000 lei).

Veniturile proprii, incluzând aici şi sumele defalcate din impozitul pe venit, s-au cifrat la 43.858.601 lei, gradul de realizare fiind de 85,38% (prevederi bugetare: 51.369.900 lei) din care:

impozit pe clădiri: 89,75% (suma încasată, 18.291.373 lei / prevederi bugetare: 20.380.800 lei)

impozit pe teren: 75,61% (suma încasată 6.929.583 lei / prevederi bugetare: 9.165.000 lei)

impozit mijloace de transport: 83,62% (suma încasată, 5.120.294 lei / prevederi bugetare: 6.123.000 lei)

concesiuni: 85,94% (suma încasată 3.933.845 lei / prevederi bugetare: 4.604.000 lei)

amenzi: 85,17% (suma încasată, 2.720.303 lei / prevederi bugetare: 3.194.000 lei).

Situația lunară a încasărilor se prezintă astfel:

Încasări

2019

2020

Creștere/scădere

Ianuarie

3.467.539,49

3.612.743,44

145.203,95

Februarie

3.788.736,82

4.014.616,26

225.879,44

Martie

16.928.012,19

4.689.884,99

-12.238.127,20

Aprilie

2.288.871,12

1.008.345,82

-1.280.525,30

Mai

1.823.059,62

1.803.600,75

-19.458,87

Iunie

1.379.782,47

13.035.115,15

11.655.332,68

Iulie

1.706.304,22

2.474.342,67

768.038,45

August

1.790.910,34

1.984.982,67

194.072,33

Septembrie

4.054.667,20

3.202.044,27

-852.622,93

Octombrie

1.649.617,90

2.203.492,99

553.875,09

Noiembrie

1.432.727,67

1.383.599,09

-49.128,58

TOTAL

40.310.229,04

39.412.768,10

-897.460,94

 

Prevederi bugetare

Incasari                

Grad de colectare

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

153.974.000,00

142.525.562,00

92,56

Venituri proprii

51.369.900,00

43.858.601,00

85,38

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

31.287.800,00

26.815.760,00

85,71

Impozit si taxe pe cladiri

20.380.800,00

18.291.373,00

89,75

Impozit pe cladiri PF

4.743.000,00

4.000.062,00

84,34

Impozit si taxe pe cladiri PJ

15.637.800,00

14.291.311,00

91,39

Impozit si taxe pe terenuri

9.165.000,00

6.929.583,00

75,61

Impozit pe terenuri PF

2.198.000,00

1.493.220,00

67,94

Impozit si taxe pe terenuri PJ

5.998.000,00

4.575.838,00

76,29

imp.teren extravilan

969.000,00

860.525,00

88,81

Taxe jud. timbru si alte taxe

750.000,00

712.852,00

95,05

Alte imp.si taxe pe proprietat

992.000,00

881.952,00

88,91

Taxe hoteliere

0,00

0,00

 

Impozit pe spectacole

6.500,00

5.770,00

88,77

TAXE PE UTILIZ. BUNURILOR

6.123.000,00

5.120.294,00

83,62

Impozit asupra mijl.de transp.

5.381.000,00

4.463.256,00

82,94

Impozit mijl. transp.pers.fiz.

3.405.000,00

2.911.201,00

85,50

Impozit mijl.transp.pers.jur.

1.976.000,00

1.552.055,00

78,55

Taxe si tarife pt.elib.de lie.

742.000,00

657.038,00

88,55

Alte impozite si taxe

40.000,00

36.891,00

92,23

VENITURI DIN PROPRIETATE

4.604.000,00

3.935.845,00

85,49

Venituri din concesiuni

2.704.000,00

2.279.325,00

84,29

Alte venituri din proprietate

1.900.000,00

1.656.520,00

87,19

VENIT.DIN PRESTARI DE SERVICII

3.165.100,00

2.752.667,00

86,97

VENIT.DIN TAXE ADMIN.,ELIBERAR

225.500,00

207.660,00

92,09

Taxe extrajudiciare de timbru

2.500,00

1.898,00

75,92

Alte venit.din taxe administ.

223.000,00

205.762,00

92,27

AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR

3.194.000,00

2.720.303,00

85,17

Venit.din amenzi si alte sanct

2.566.000,00

2.188.211,00

85,28

Alte amenzi,penal.si confiscar

628.000,00

532.092,00

84,73

DIVERSE VENITURI

2.724.000,00

2.263.411,00

83,09