Primăria Călăraşi: Drept la replică

Primăria Călăraşi: Drept la replică

Vă transmitem spre publicare următorul DREPT LA REPLICĂ, în urma apariției articolului cu titlul: ”M. Dulce: Poşta Veche încă nu e gata deşi banii au fost viraţi din bugetul propriu şi nu din cel al Ministerului Dezvoltării”:

 • Este regretabil faptul că un consilier local (care are îndatorirea să analizeze și să-și exprime votul în cunoștință de cauză, privind proiectele de hotărâri promovate de executivul Primăriei Călărași), cu funcție de conducere a unei instituții publice, care la rândul ei poate implementa proiecte finanțate din fonduri structurale, fost candidat la funcția de primar al unei reședințe de județ și fost viceprimar coordonator al Direcției Programe și Dezvoltare Locală, nu cunoaște  elemente din „bucătăria internă”a proiectelor cu finanțare europeană. Ne întrebăm cum un fost candidat a putut să-și fundamenteze viziunea pe care a prezentat-o alegătorilor în ceea ce privește atragerea de fonduri europene sau cum un viitor candidat poate să-și fundamenteze aceeași viziune în implementarea celor 20 astfel de proiecte (în curând 29) pe care le implementează Primăria Municipiului Călărași. Să nu cunoști această problematică sau să dezinformezi, cu intenția de a denigra munca actualei echipe condusă de primarul Daniel Ștefan Drăgulin, este foarte grav.
 • Proiectul care se adresează monumentului istoric Poșta Veche este implementat de Municipiul Călărași în calitate de beneficiar și este finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Durata contractului de finanțare este cuprinsă între 21.06.2017 și  20.09.2020.
 • Clădirea este clasificată ca monument istoric de clasa A conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2828/2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15.02.2016.
 • De asemenea, proiectul este avizat din data de 01.06.2016 de către Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii.
 • Contractul de lucrări a fost semnat în data de 20.07.2018 cu valabilitate de 60 de luni – 24 de luni pentru execuție și 36 de luni pentru garanție.
 • Valoarea contractului de finanțare este de 11.563.563,48 lei, inclusiv TVA, din care cofinanțarea care trebuie achitată de catre Municipiul Calarasi este de 231.043,27 lei, inclusiv TVA.
 • Fondurile europene din care este finanțat proiectul sunt fonduri structurale și funcţionează, conform unuia dintre principiile UE, pe principiul rambursării: beneficiarul trebuie întâi să realizeze cheltuieli (de exemplu plata facturilor către un contractor pentru bunuri/servicii achiziţionate / lucrări realizate), iar apoi să le solicite spre decontare, pe bază de documente justificative, către Autoritatea de Management (Ministerul care gestioneaza Programul de finanțare respectiv).
 • Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene se derulează progresiv, pe parcursul implementării proiectului în baza unui Grafic al rambursărilor care este inclus în contractul de finanțare, mecanismul nefiind la alegere.
 • Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar, în baza contractului  de finanțare, reprezintă plata efectuată de Minister, în baza unei Cereri de Rambursare și a documentelor justificative aferente acesteia, transmisă de Beneficiar și autorizată de Autoritatea de Management.
 • În toate proiectele pe care le implementează Municipiul Călărași funcționează același mecanism, valabil, de altfel, din anul 2007, când România a devenit stat membru al UE . Ideea promovată în articol era aplicabilă până acum 13 ani cand proiectele se finanțau din fonduri de pre-aderare (PHARE, SAPARD,etc) și mecanismul era diferit: după semnarea contractului de finanțare beneficiarul primea în cont suma aprobată și cheltuită din aceasta pentru implementarea proiectului.
 • Până în prezent, în cadrul proiectului au fost depuse 5 cereri de rambursare pentru valoarea totală cheltuită de 7.468.140,61 lei, fiind rambursați ÎN TOTALITATE (98%) – nicio sumă nu a fost considerată neeligibilă, ca dovadă a implementarii corecte a proiectului.
 • Pentru asigurarea fluxului de numerar necesar atât investițiilor propuse în bugetul local, cât și a celor din proiectele europene pe care le implementează, Primăria Municipiului Călărași a contractat un împrumut din care face plățile necesare implementării acestor proiecte, utilizându-le în scopul dezvoltării, împrumutul fiind o sursă de finanțare alternativă și uzitată de către toate entitățile care sunt implicate în activități de dezvoltare, fiind chiar o sursă complementară recomandată de către specialiști și pentru care se optează în procesul dezvoltării economico-sociale.

BIROUL DE PRESĂ