Primăria Călăraşi / Ce obiective sunt finanţate din împrumuturile bancare contractate

Primăria Călăraşi / Ce obiective sunt finanţate din împrumuturile bancare contractate

Primăria municipiului Călăraşi a contractat deja două împrumuturi bancare pentru finanţarea unor obiective publice de interes local, ambele în mandatul liberalului Dan Drăgulin.

Primul credit, în valoare de 25 de milioane de lei, a fost contractat încă din 2016 de la BCR iar cel de-al doilea, în valoare de 41.572.000 lei de la CEC Bank din 2018. În total 66.572.000 lei

În cazul ultimului credit, ultima tragere s-ar efectua în iunie 2022. Prima rată la rambursare din acest credit (rată în sumă de 288,2 mii lei) s-ar aduna cu cea de 208,3 mii lei a creditului de 25.000 mii lei şi dobânzile celor două credite, rezultând un serviciu al datoriei în sumă de 738,6  mii lei/luna, adică 8.863.200 lei anual, iar gradul de îndatorare în anul de vârf ar fi de 10,85%. 

Iată mai jos lista obiectivelor ce urmează a fi susţinute financiar de cele două împrumuturi ca să ştiţi pentru ce veţi plăti impozite şi taxe care să susţină ratele şi dobânzile aferente pentru vreo 15 ani de acum încolo.

Investiţiile publice de interes local, propuse la finanţare, în baza creditului de 25.000.000 lei 

1. Amenajarea peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae Titulescu între străzile Cornişei şi Locomotivei: 2.899.591,44 lei

Valoarea totală a investiţiei: 7.130.000 lei. Procent finanţare: 40,67%

2. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poşta Veche din municipiul Călăraşi POR 2014-2020:  6.935.408,05 lei

Valoarea totală a investiţiei: 11.563.563,48 lei. Procent finanţare: 59,98%

3. Reţea de canalizare pluvială str. Locomotivei: 5.771,29 lei

Valoarea totală a investiţiei: 1.962.000 lei. Procent finanţare: 0,29%

4. Modernizare străzi Cornişei şi Progresul: 2.2880.062,03 lei

Valoarea totală a investiţiei: 2.935.603,33 lei. Procent finanţare: 98,10%

5. Modernizare străzi în municipiul Călăraşi: 12.871.167,18 lei

Valoarea totală a investiţiei: 34.423.720 lei. Procent finanţare: 37,39%

Total: 25.000.000 lei

 

Investiţiile publice de interes local, propuse la finanţare, în baza creditului de 41.572.000 lei de milioane lei 

1. Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă – Lot 2 – Proiectare şi execuţie:  200.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 11.405.000 lei. Procent finanţare: 1,75%

2. PT+Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni: 2.000.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 4.085.000 lei. Procent finanţare: 48,96%

3. PT+Execuţie modernizare străzi Cartier Măgureni: 150.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 6.680.000 lei. Procent finanţare: 2,25%

4. Documente şi execuţie „Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae Titulescu între strada Cornişei şi strada Locomotivei: 4.653.935,72 lei

Valoarea totală a investiţiei: 7.130.000 lei. Procent finanţare: 65,27%

5. Proiectare şi execuţie „Reabilitare şi modernizare strada Griviţa”: 10.284.523,06 lei

Valoarea totală a investiţiei: 10.310.000 lei. Procent finanţare: 99,75%

6. Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei: 1.000.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 1.962.000 lei Procent finanţare: 50,97%

7. Modernizare Bazar Big Municipiul Călăraşi – Proiectare şi Execuţie: 2.000.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 5.404.635,55 lei. Procent finanţare: 37%

8. Execuţie Hală Piaţa Orizont (Hala de legume şi fructe Big): 1.039.707,80 lei

Valoarea totală a investiţiei: 1.039.707,80 lei. Procent finanţare: 100%

9. PT+Execuţie Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală): 2.000.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 5.303.811, 46 lei. Procent finanţare: 37,71%

10. Proiectare şi execuţie canalizare pluvială strada Năvodari, tronson Prel. Luceafărului – strada Victoriei: 175.662,00 lei

Valoarea totală a investiţiei: 605.344,56 lei. Procent finanţare: 29,02%

11. Construire Grădiniţă cu 8 grupe: 900.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 2.033.633,93 lei. Procent finanţare: 44,26%

12. Reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi Lot 1: 2.067.752,40 lei

Valoarea totală a investiţiei: 7.087.834,88 lei. Procent finanţare: 29,17%

13. Proiectare şi Execuţie reaţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescăruş, tronson cuprins între strada Panduri şi strada General Constantin Pantazi: 1.334.185,85 lei

Valoarea totală a investiţiei: 1.334.185,85 lei. Procent finanţare: 100%

14. Proiectare şi Execuţie modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă – Lot 1: 1.653.339,17 lei

Valoarea totală a investiţiei: 7.463.338,42 lei. Procent finanţare: 22,15%

15. Proiectare strada Mihail Kogălniceanu şi B-dul 1 Mai: 200.000 lei

Valoarea totală a investiţiei: 4.011.166,19 lei. Procent finanţare: 4,98%

16. Finanţări proiecte europene: 11.912.894, 00 lei

Valoarea totală a contractelor de finanţare: 32.405.142, 24 lei şi 3.714.612, 00 Euro. Procent finanţare: 23,80%

Total: 41.572.000, 00 lei