Primăria Călărași | Campanie de deratizare: 13 – 17 aprilie 2021

Primăria Călărași | Campanie de deratizare: 13 – 17 aprilie 2021

Primăria Municipiului Călăraşi va executa în perioada 13 – 17 aprilie 2021 tratamente de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, în intervalele orare 08.00-12.00 şi 13.00-17.00.

Tratamentele se vor aplica doar atunci când condiţiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active ale produselor utilizate sunt difenacoum, bromadiolone şi brodifacoum, acestea fiind avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Recomandări populaţie

Evitaţi să circulaţi în preajma locaţiei unde se face tratament în perioada de timp şi în intervalele orare mai sus menţionate.

Măsuri de prim ajutor

- În caz de ingerare, antidotul este vitamina K şi K1. Medicamentul trebuie administrat intravenal numai dacă apar alternări ale activităţii protrombinice şi nu preventiv.

- În caz de contact cu pielea spălaţi imediat zona afectată cu multă apă şi săpun.