PMC | Tratamente de deratizare, programate în perioada 15 - 17 iulie

PMC | Tratamente de deratizare, programate în perioada 15 - 17 iulie

Primăria Municipiului Călăraşi va executa, în perioada 15 – 17 iulie 2021, tratamente de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, în intervalele orare 0800 – 1200 şi 1300 - 1700.

Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active ale produselor utilizate sunt: difenacoum, bromadiolone şi brodifacoum, acestea fiind avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Recomandări populaţie: Evitaţi să circulaţi în preajma locaţiei unde se face tratament în perioada de timp şi în intervalul orar mai sus menţionate.

Măsuri de prim ajutor:

- În caz de ingerare, antidotul îl reprezintă vitamina K şi K1. Medicamentul trebuie administrat intravenal numai dacă apar alternări ale activităţii protrombinice şi nu preventiv.

- În caz de contact cu pielea: spălaţi imediat zona afectată cu multă apă şi săpun.

Primar,

Marius Grigore Dulce