Olteniţa / Şedinţa ordinară a Consiliului Local, programată joi, 28 martie, de la ora 16.00

Olteniţa / Şedinţa ordinară a Consiliului Local, programată joi, 28 martie, de la ora 16.00

Consilierii locali olteniţeni sunt convocaţi joi, 28 martie, începând cu ora 16.00 în şedinţă ordinară de plen, ordinea de zi fiind următoarea:

- Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbării destinatiei bunului imobil(cladire+teren aferent), localul 1 Corp CI,situat in municipiul Oltenita , str.Argesului nr.21,denumit Grădiniţă nr.2 ,proprietate publica a municipiului Oltenita,administrat de Şcoala Gimnaziala “prof.Lucian Pavel” Oltenita ,din “grădiniţă” in “cabinete medicale pentru radiologie si mamografie”.

- Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică a doua terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in municipiul Oltenita, str. Zefirului nr.17 si 19,cu destinatia construire locuinţa.

- Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.8/31.01.2019 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Oltenita, a unor constructii situate in municipiul Oltenita,b-dul Marasesti nr.l (incinta Baza de Agrement).

- Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita.

- Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al S.P.C.E.P.Oltenita

- Proiect de hotarare modificarea si completarea Hotararii nr. 125/24.10.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce vor aplica in anul 2019, in municipiul Oltenita.

- Proiect de hotarare privind privind trecerea pe costuri, în evidenţele contabile ale SC ECOSAL SERVICII OLTENIŢA SRL a sumei de 14.332,97 lei, reprezentând creanţă S.C. ROSAL ECOLOGIC&RECYCLING S.R.L.

- Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie -iunie 2019.

- Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Oltenita , in anul 2019.

- Proiect de hotarare privind completarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Oltenita, prin infiintarea Compartimentului Juridic.

-Diverse.