Olteniţa / Şedinţa extraordinară a Consiliului Local, vineri, 3 aprilie, ora 10.30 de minute

Olteniţa / Şedinţa extraordinară a Consiliului Local, vineri, 3 aprilie, ora 10.30 de minute

Consiliul Local  municipal Olteniţa se convoacă vineri, 3 aprilie, începând cu ora 10.30 de minute în şedinţă extraordinară cu rmătoarea ordine de zi:

Proiect de Hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.03.2020

Proiect de Hotarare pentru aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local al municipiului Oltenita  

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Studiul de Fezabilitate, actualizat, inclusiv indicatorii tehnico-economici. pentru obiectivul de investitii “Amenajari exterioare in zona limitrofa investitiei Locuinţe pentru tineri destinate inchirierii, jud.Calarasi, mun.Oltenita, bd.l Decembrie, nr.26. bl.B5”