M. Dulce: Concesionarea terenurilor disponibile determină o sursă de venituri proprii pentru bugetul Primăriei

 M. Dulce: Concesionarea terenurilor disponibile determină o sursă de venituri proprii pentru bugetul Primăriei

Primăria municipiului Călărași intenționează să demareze procedura privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, din cadrul Ansamblului Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea construirii de locuinţe, după ce la finele lunii ianuarie a fost aprobat în plenul şedinţei ordinare şi Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.

„Inițiativa concesionării acestor terenuri are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potențialul maxim atât din punct de vedere al concedentului, adică Municipiul Călărași, cât şi al concesionarului.”, susţine iniţiatorul Proiectului de Hotărâre primarul, Marius Dulce care a continuat „Din punctul de vedere al autorității publice locale, am identificat trei componente majore care justifică inițierea procedurii de concesionare a terenului și anume aspectele de ordin economico-financiar, cele de ordin social și aspectele legate de mediu. Concesionarea terenurilor disponibile, în condiţiile legii, determină o sursă de venituri proprii pentru bugetul Primăriei, prin stabilirea unei redevenţe legale, adjudecată prin licitaţie publică, prin concesionare exploatându-se în mod optim şi eficient terenurile aparţinând municipiului Călăraşi. Terenurile propuse spre concesionare vor primi o destinație utilă, obiectivul concesionarului fiind acela de a realiza locuințe individuale, în conformitate cu prevederile certificatelor de urbanism emise de Primăria Municipiului Călărași. Nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea și valorificarea zonei unde se vor realiza construcțiile, precum și atragerea capitalului privat în activități ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum și ridicarea gradului de confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă.”

E vorba de 28 de terenuri cu suprafeţele cuprinse între 396 şi 432 mp care conform PUG și RLU aferent, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călărași nr 75/2009, prelungite prin HCL 69/2019 și modificată prin HCL nr 158/2019, aparțin domeniului privat al Municipiului Călărași, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Călărași.

În zonă, prin HCL 296/29.11.2007 a fost aprobat PUZ - Ansamblul de locuințe proprietate privată – Parc rezidențial Știrbei –Vodă – Călărași Nord, valabil până la aprobarea PUG definitiv al Municipiului Călărași, ale cărui reglementări au fost preluate și introduse în acesta.

Licitaţia se va organiza în conformitate cu prevederile art. 297-331 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Redevența minimă propusă (preţul minim de la care va porni licitaţia publicã) este de 0,345 lei (fără TVA )/ lună/ mp, durata concesiunii fiind de 49 ani. Data, ora și locul unde se va desfășura licitația vor fi stabilite în cadrul anunțului de licitație, ce va fi afișat la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi și publicat conform prevederilor legale.

redeventaconcesiune