Informaţii cu privire la eliberarea tichetului de acces la platformele comunale de gunoi din comuna Grădiştea

Informaţii cu privire la eliberarea tichetului de acces la platformele comunale de gunoi din comuna Grădiştea

Informaţii cu privire la eliberarea tichetului de acces la platformele comunale de gunoi din comuna Grădiştea

IMPORTANT

Accesul cetăţenilor la platformele comunale de gunoi biodegradabile pentru depozitarea gunoiului de grajd se face pe baza tichetului eliberat de Primăria Comunei Grădiştea, ca urmare a achitării taxei pentru depozitare, administrare şi valorificare gunoi, la casieria instituţiei, taxă care se calculează în funcţie de cantitatea generată de animale deţinute şi declarate la compartimentul Registrul Agricol, astfel:

  1. Ovine / caprine: 1,07 lei / cap / lună
  2. Bovine: 9,87 lei / cap / lună
  3. Cabaline: 11,48 lei / cap / lună
  4. Suine: 2,20 lei / cap / lună
  5. Păsări: 0,015 lei / cap / lună

Pentru depozitarea resturilor vegetale (de ex.: frunze, iarbă, etc) şi a materialelor rezultate din demolări / construcţii, Primăria Comunei Grădiştea eliberează tichet de acces în zonele special amenajate GRATUIT.

La platformele comunale de gunoi nu au acces persoanele juridice.