Călăraşi / Peste 2 milioane de lei este excedentul rezultat la finalul anului 2018. Vezi cum va fi cheltuită suma în acest an!

Călăraşi / Peste 2 milioane de lei este excedentul rezultat la finalul anului 2018. Vezi cum va fi cheltuită suma în acest an!

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Local municipal Călăraşi, programată miercuri după-amiază figurează şi Proiectul de Hotărâre privind utilizarea sumei de 2.122.813  lei din excedentul anual al bugetului municipiului Calarasi rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018, în exerciţiul bugetar 2019, pentru finantarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Conform  prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Executivul a decis şi finanţările care vor fi asigurate din această sumă. Astfel, aproape jumătate, mai exact 1 milion de lei va fi utilizată pentru continuarea obiectivului reprezentând Blocuri – locuinţe sociale şi alte investiţii.

 

Cum va fi folosit excedentul rezultat la finele anului bugetar 2018

Grădiniţa cu 8 grupe – Execuţie, branşament şi cofinanţare PNDL – 26.000 lei

Extindere grădiniţa Step by step (bucătărie, sala de mese şi dormitoare) – 47.000 lei

Obiective în continuare

SPCTAFL – Blocuri, locuinţe sociale şi alte investiţii – 1.000.000 lei

Documentaţie tehnică – proiecte prioritare finanţabile prin POR 2014-2020 şi alte programe – 730.000 lei

SP Pavaje Spaţii Verzi (leasing) – 320.000 lei.

Total – 2.122.813 lei