Au fost aprobate tarifele abonamentelor de acces la Bazinul de înot didactic

Au fost aprobate tarifele abonamentelor de acces la Bazinul de înot didactic

Consilierii locali au aprobat, miercuri, 30 iunie, tarifele de acces la Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. Daniel Ştefan Drăgulin”, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C.

Cuantumul acestora a fost calculat de Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, administratorul bazinului, în funcţie de cheltuielile estimative anuale pentru funcţionare, precum şi de gradul estimativ de ocupare al acestuia.

Accesul în incinta bazinului, în primă fază, se va face doar pe bază de abonamente după următorul program:

Luni – Vineri: 16.00 – 20.00

Sâmbătă – Duminică: 09.00 – 21.00

Accesul pe bază de bilete se va face la o dată ce va fi ulterior comunicată.

TARIFE

Abonament adult: 200 lei/12 intrări de câte o oră

Abonament copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7: 100 lei/12 intrări de câte o oră

Abonament elevi şi studenţi: 100 lei/12 intrări de câte o oră

Abonament pensionari şi persoane cu dizabilităţi: 100 lei/12 intrări de câte o oră

- Elevii şi studenţii au obligaţia prezentării la intrare a unui document valabil care atestă calitatea de elev sau student

- Persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii au obligaţia prezentării la intrare a unui document valabil care atestă calitatea de handicap respectiv pensionar

- Copiii cu vârsta între 4 şi 14 ani vor fi obligatoriu însoţiţi de un adult

Tarif închiriere bazin pe oră: 300 lei/ora

- Tariful de închiriere bazin se percepe numai pentru grupuri sau persoane juridice.

Abonamentele se pot achiziţiona, începând din 5 iulie, de la casieria Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, situat în Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1 Bloc A24, Sc. 4, parter (bloc Flora), în fiecare zi, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bazinului de înot didactic este afişat şi poate fi consultat la avizierul unităţii.

TARIFEABONAMENTE

Iată mai jos o parte din reglementări cuprinse în documentul mai sus – menţionat.

REGLEMENTĂRI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND ACCESUL, FOLOSIREA DOTĂRILOR ŞI DESFĂSURAREA DIFERITELOR ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL BAZINULUI DE ÎNOT DIDACTIC

Art. 6. (1) Accesul în incinta bazei sportive se face pe baza următorului program:

 luni-vineri între orele 08.00-20.00

 sâmbătă şi duminică între orele 09.00-21.00

(2) Programul de funcţionare va fi planificat pe zile şi ore în conformitate cu necesităţile activităţilor şi nu va putea fi schimbat fără aprobarea conducerii SP CT-AFL Calarasi. Acest program va avea alocate ore pentru diferite activităţi:

 cursuri de iniţiere – învăţare a înotului;

 pregătirea sportivă de performanţă;

 ore speciale pentru public în bazin (cu abonamente/bilete intrare);

 ore de iniţiere si pregătire pentru persoane cu dizabilităţi;

 competiţii sportive

(3) Programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate faţă de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul şi durata de desfăsurare a acestora fiind afisate şi comunicate în prealabil.

(4) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă vor utiliza bazinul conform programarilor afisate la intrare. SP CT-AFL isi rezerva dreptul modificarii programelor, cu informarea prealabila a publicului.

(5) SP CT-AFL va afisa modificările programului zilnic de funcţionare cu minim 24 ore înainte de orice modificare a programului.

(6) În repartizarea orelor şi suprafetelor, în intervalul 08:00-16:00 de luni pâna vineri, prioritate absolută are activitatea didactic-scolară, asociaţiile şi cluburile care solicita, vor primi ore în funcţie de spaţiul de timp rămas disponibil.

(7) SP CT-AFL va reprograma în compensare orele neefectuate de beneficiarii activităţilor din cauza modificarilor de program.

(8) SP CT AFL organizeaza, in limita aprobarilor, cu respectarea prevederilor legale, cursuri de inot cu instructor, pe grupe de copii, cu anuntarea prealabila a programului (durata, tarif).

Art. 7. Cursuri iniţiere prescolari si scolari.

(1) Prescolarii si elevii de scoală primară si gimnaziu care învata în unităţile scolare din municipiul Calarasi beneficiază de cursuri gratuite de înot desfăsurate organizat în baza programarilor.

(2) Pentru prescolarii si elevii de scoală primară si gimnaziu, accesul se va face pe baza tabelului întocmit si vizat de unitatea scolară, a carnetului de elev si a vizelor medicale (viza medic de familie cu menţiunile ”apt pentru înot„ si viză medic dermatolog).

(3) Competiţiile între prescolari si elevi se vor organiza tot în cadrul programului menţionat mai sus.

(4) Accesul gratuit al prescolarilor si elevilor se face în mod organizat, conform unei programări, urmare cererilor profesorilor/părinţilor iar grupurile de elevi vor fi însoţite de reprezentantul unităţii de învăţământ.

Art. 8. (1) Intrarea în bazin se face pe baza:

a) tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învatamânt, în cazul orelor de înot didactic;

b) documentelor mentionate în contractele incheiate intre administrator şi persoanele juridice;

c) legitimaţiilor sau tabelelor în cazul cluburilor/asociatiilor sportive care au contracte cu administratorul;

d) biletelor de intrare sau abonamentelor.

(2) Variantele de legitimaţii, bilete, abonamente şi contracte de închiriere care asigura accesul la baza sportivă sunt realizate de administrator, în baza tarifelor aprobate de catre Consiliul Local Calarasi.

(3) SP CT-AFL elibereaza biletele, legitimaţiile şi abonamentele, şi încheie contractele de închiriere cu beneficiarii activităţilor derulate în bazin.

(4) Plata integrală a abonamentelor si a sedinţei unice se va face la casieria administratorului.

(5) Beneficiarii au obligaţia de a preda legitimaţiile la intrare personalului de deservire şi pază. Legitimaţiile vor fi înapoiate în momentul predării brăţarii/ cheii dulapului din vestiar.

Art. 9. (1) Pentru activitatea de iniţiere – învăţare a înotului şi de asemenea pentru cea de agrement beneficiarii vor prezenta semestrial avize medicale (de la medicul de familie cu menţiunea ”apt pentru înot„ şi de la medicul dermatolog)

(2) Însoţitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna (spaţiul de asteptare) şi la grupurile sanitare, cu exceptia însoţitorilor copiilor minori (cu vîrsta de pâna la 8 ani) cărora le este permis accesul şi la vestiare.

(3) Este interzis accesul minorilor (cu vârsta de pâna la 8 ani) neînsotiti sau nesupravegheati în bazin. Dupa predarea abonamentelor/tabelelor sau legitimaţiilor la intrare, vor răspunde de copii însotitorii, antrenorii sau instructorii.

(4) Intrarea publicului în interiorul piscinei (tribuna) va fi permisă numai în situaţia organizării competiţiilor şi la testul de încheiere a ciclurilor de iniţiere – învăţare a înotului.

(5) Durata unei şedinţe este de 1 oră, beneficiarii având dreptul la 15 min. înainte si 15 min. după sedinţă, la acces în hol si vestiar pentru dezechipare/echipare, efectuare dus.

Art. 10. Norme de conduită în interiorul bazei sportive:

(1) Pentru menţinerea unei igiene stricte este interzisă intrarea în holurile de acces, dusuri sau alte spatii marcate în acest sens, a persoanelor cu încălţămintea de stradă;

(2) Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze curaţenia şi ordinea în incinta bazei sportive.

(3) Înainte de a intra în bazin este obligatoriu ca beneficiarul să nu lase obiecte de valoare în vestiare (decât pe propria răspundere), administratorul neasumându-si răspunderea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor personale lăsate sau uitate în vestiar.

(4) Înaintea intrarii în apa, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la dus. În bazin se va folosi numai echipament adecvat: costum de baie (slip/şort pentru bărbaţi, costum de baie pentru femei), cască capilară, papuci de baie (slapi), săpun, prosop/halat;

- folosirea căstii de baie si a papucilor de baie (slapi) este obligatorie;

- folosirea ochelarilor de apă este recomandată;

(5) Se înterzice ca pe durata antrenamentului să fie purtate bijuterii care ar putea zgâria alte persoane sau care ar putea fi rupte (lănţisoare, brăţari) în cazul unei atingeri accidentale;

(6) Pe durata antrenamentelor, în bazin, singura activitate permisă este înotul. Sunt interzise săriturile de pe plaja bazinului în apă, alergatul pe plaja bazinului si în interiorul incintei, bruscarea, scufundarea cu forţă si stropirea cu apă a unui alt înotator. In caz contrar nu ne asumăm răspunderea asupra unui eventual neplăcut accident.

(7) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă sunt obligaţi să foloseasca culoarele pentru înot corespunzatoare gradului propriu de performanţă (culoarele 1 şi 5 se vor folosi de începători, Culoarele 2, 3 şi 4 se vor folosi de avansati).

(8) Beneficiarii sunt obligaţi, în cazul în care la ora respectivă exista culoare rezervate, să folosească numai culoarele de înot libere. Culoarele rezervate vor fi afisate la poartă pentru informarea beneficiarilor.

(9) Beneficiarii sunt obligaţi să respecte sensul de înot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreaptă a acestuia.

(10) Cei opriţi la capat de culoar trebuie să facă loc pentru întoarcere celor care înoată;

(11) Nu este permisă stationarea pe cordonul de separare dintre culoarele de înot.

Art. 11. Se interzice:

a) degradarea sau deteriorarea instalaţiilor de utilitate publică (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică şi termica);

b) accesul şi manevrarea instalaţiilor din clădirea aferenta acestora de catre persoane neautorizate;

c) accesul în zonele tehnice (SRN, centrală termică, staţie tratare a apei, staţie climatizare, depozit substanţe tratare a apei) din incinta bazinului de înot didactic Calarasi a persoanelor neautorizate.

d) accesul în incinta bazinului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase;    

e) accesul în piscină a persoanelor însotite de animale de companie, a persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a drogurilor, a persoanelor cu plăgi deschise, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile, a persoanelor fără echipamentul minim obligatoriu, administratorul având obligatia de a refuza accesul acestora în incinta bazinului;

f) comportamentul agresiv si urinatul în apa bazinului;

g) introducerea si consumarea băuturilor de orice fel sau a mâncărurilor (inclusiv seminţele) în incinta bazinului;

h) consumul sau aruncatul produselor de orice fel, în alte locuri decât cele special amenajate;

i) folosirea gumei de mestecat în timpul înotului si/sau aruncarea sa pe plaja sau în apă;

j) intrarea în bazin fără supravegherea unui instructor (cu exceptia persoanelor care folosesc bazinul pentru înot liber şi stiu să inoate);

k) săritul în apa din alt loc decât de pe block-starturi;

l) alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului, jocurile de agrement cu mingea, săriturile în apă din alergare, statul pe marcajul plutior al culoarelor;

m) deplasarea de pe un culoar pe altul peste marcajul plutitor;

n) împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Administratorul nu-şi asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive;

o) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament care să afecteze confortul si integritatea fizică al clienţilor si a personalului bazinului;

p) fumatul în incinta bazei sportive atât de catre beneficiari cât si de către personalul angajat al administratorului ;

q) orice acţiune ce poate periclita siguranţa şi sănătatea utilizatorilor bazinului.

 

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.