MMPS | Salariul de bază minim brut, majorat la 2.300 lei în anul 2021

MMPS | Salariul de bază minim brut, majorat la 2.300 lei în anul 2021

Guvernul a majorat salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 2.230 lei la 2.300 lei lunar, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ adoptat astăzi, ceea ce reprezintă o creştere de 3 % faţă de luna decembrie 2020.

Tariful orar va creşte la 13,583 lei/oră de la 13,327 lei/oră în 2020 pentru un program complet de lucru.

La stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară pentru anul 2021 s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considerare atât rata inflaţiei de 2,2 %, cât şi creşterea reală a productivităţii muncii pe persoană, de 0,8 % pentru anul 2020.

Proiectul de Hotărâre aprobat astăzi de Executiv mai stabileşte că, pentru personalul cu studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul de pregătire, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se menţine la suma de 2.350 lei lunar, care nu include sporuri şi alte adaosuri.

În anul 2021 tariful orar corespunzător salariului pentru studii superioare va fi de 13,878 lei/oră pentru un program complet de lucru de 169,333 ore.

De majorare vor beneficia aproximativ 1.400.000 de angajaţi, respectiv în jur de 26,4 % din cei 5.300.000 de salariaţi activi.

Serviciul Comunicare, Mass-Media şi Relaţii cu Publicul