Călărași / Consilierii locali, convocați joi, 17 decembrie, în ședință ordinară de plen. Vezi ordinea de zi!

Călărași / Consilierii locali, convocați joi, 17 decembrie, în ședință ordinară de plen. Vezi ordinea de zi!

Consiliul local al municipiului Călărași se convoacă în ședință ordinară joi, 17 decembrie, ora 16.30 care se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv aplicația whatsapp / zoom / SMS cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire spațiu administrativ / Tarla 167 / 1, Parcela 25, nr. cadastral 31769”, situat în municipiul Călărași, județul Călărași.
 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare interdicție de construire și stabilirea reglementărilor urbanistice pentru terenul cu nr. cadastral 29798”, situat în strada Varianta Nord nr. 12D, municipiul Călărași, județul Călărași.
 3. Proiect de Hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%.
 4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63 / 26.03.2020 privind reorganizarea și funcționarea Administrației Cimitirelor Călărași.
 5. Proiect de Hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași.
 6. Proiect de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului “OBOR DUMINICAL – TÂRG DE TOAMNĂ”, aparținând domeniului public al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Prelungirea Dobrogei, nr. 8B, județul Călărași, în suprafață de 22202 mp, având numărul cadastral CF 21303.
 7. Proiect de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 2297 mp, având numărul cadastral CF 30973 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Dunărea, Tronson 1.
 8. Proiect de Hotărâre privind diminuarea suprafeței de 5000 mp teren situat în strada Prel. Dobrogei, nr. 6 care se află în administrarea Serviciului Public Piețe și Oboare, în vederea extinderii cimitirului “Sf. Lazăr”.
 9. Proiect de Hotărâre privind acceptarea donației imobilului – teren în suprafață de 987 mp, situat în strada București, nr. 356 lot 2, identificat cu numărul cadastral 32029, carte funciară 32029, în favoarea Primăriei municipiului Călărași de către SC DEDEMAN SRL Bacău.
 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiilor sociale, pentru analizarea solicitărilor cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călărași.
 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a cererilor de locuință și analizarea / repartizarea locuințelor sociale, conform prevederilor Legii 141 / 1996 și HG 1257 / 2000.
 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea măsurilor de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local al municipiului Călărași prin mijloace de comunicare electronice, atunci când situații excepționale împiedică desfășurarea lor fizică.
 13. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2020.

Diverse.