Călărași / Consilierii locali, convocați azi în ședință ordinară. Iată ordinea de zi!

Călărași / Consilierii locali, convocați azi în ședință ordinară. Iată ordinea de zi!

Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședință ordinară, astăzi, 26 noiembrie, ora 16.30 de minute care se va desfășura online cu următoarea ordine de zi:

 1. Depunerea jurământului de către un consilier local validat
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne la data de 30.09.2020
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe raza municipiului Călărași pentru iarna 2020-2021
 4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Siguranța Circulației din cadrul Primăriei municipiului Călărași precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 25/ 28.03.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Călărași în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director ale Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare interdicție de construire și schimbare funcțiune pentru imobilul cu numărul cadastral 29785”, situat în municipiul Călărași, strada Rocada, nr. 94. Județul Călărași.
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași a autoutilitarei nacelă pe șasiu marca Ford Tranzit S-CAB BASE 2.0 ECOBLUE, achiziționată în cadrul proiectului “Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”.
 8. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor teren și construcții cu numerele cadastrale 30365 și 28426 în scrise în Cărțile funciare nr. 30365 și 28426 / UAT Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Mușețelului, nr. 9.
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil în suprafață de 1800 mp din domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Călărași în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al mun. Călărași, imobil situat în strada Dunărea nr. 7A.
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren , proprietate privată a municipiului Călărași, situat în Călărași, strada Romană, nr. 4, în suprafață de 173 mp, identificat cu numărul cadastral 24234 și carte funciară nr. 24234 a municipiului Călărași către domnul Petrică Tudose.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 149 / 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Călărași.