SJUC va putea asigura și servicii medicale de gastroenterologie, endocrinologie și endoscopie

SJUC va putea asigura și servicii medicale de gastroenterologie, endocrinologie și endoscopie

Spitalul Județean de Urgență Călărași va putea asigura de acum încolo și servicii medicale de gastroenterologie, endocrinologie și endoscopie, a anunțat astfel pe pagina personală de Facebook, managerul Bogdan Mihai, la scurt timp după ce consilierii județeni au votat în unanimitate Hotărârea pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași. Astăzi, în plenul Consiliului Județean Călărași am obținut aprobarea pentru modificarea structurii din Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași, pentru înființarea unor cabinete / compartimente / laboratoare care să poată asigura servicii medicale atât de mult cerute (gastroenterologie, endocrinologie, endoscopie, etc). În perioada următoare ne vom prezenta în fața dumneavoastră cu noile servicii medicale contractate cu Casa Județeană de Sănătate. Vă țin la curent!”, este mesajul postat de Bogdan Mihai (foto).

“Prin adresa nr. 16160 din 17.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 10038 din 17.06.2021, conducerea Spitalului Județean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi solicită modificarea și completarea structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcţii.

Managerul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași a solicitat Direcției de Sănătate Publică a Județului Călărași avizul pentru modificarea structurii organizatorice a acestei instituții publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Călărași, a comunicat Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin adresa numărul 4568 din 15.06.2021, că avizul solicitat, îndeplinește prevederile legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică.

Măsura este necesară și oportună, deoarece această modificare de structură este solicitată pentru:

a) necesitatea acordării îngrijirilor medicale de specialitate pentru toți pacienții care se adresează unității sanitare;

b) asigurarea de servicii noi de specialitate de endoscopie digestivă superioară și inferioară, servicii care vor fi efectuate de către medici de specialitate gastroenterologie și chirurgie generală, angajați ai spitalului, care au competențe pentru a efectua endoscopie digestivă;

c) asigurarea de servicii medicale de specialitate endocrinologie, chirurgie vasculară, urologie și neonatologie, în regim ambulatoriu integrat, prin medici de specialitate angajați ai spitalului. Unele dintre aceste servicii pot fi acordate la nivelul ambulatoriului integrat, degrevând astfel spitalizarea de zi/continuă pe aceste specialități;

d) imposibilitatea oferirii unor servicii medicale disponibile înainte de 01 martie 2020 în specialitatea reumatologie prin spitalizare continuă.

Totodată, se solicită pentru Laboratorul de Endoscopie Digestivă și Cabinetele nou înființate suplimentarea Statului de funcții cu 5 medici specialiști în specialitatea endocrinologie, urologie, neonatologie, chirurgie vasculară, gastroenterologie și a 7 posturi de asistent medical generalist.

Compartimentului de Gastroenterologie cu 10 paturi înființat în cadrul Secției Medicină Internă va fi deservit de personalul mediu și auxiliar sanitar din cadrul secției.

Mutarea Compartimentului de Reumatologie cu 10 paturi și 11 posturi (7 ocupate și 4 vacante) în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie se face în contextul scăderii numărului de cazuri COVID 19 și a creșterii numărului de pacienți non COVID care necesită servicii medicale spitalicești, astfel fiind acordate îngrijiri medicale prin spitalizare continuă în Compartimentul de Reumatologie.

Pentru obținerea unui punctaj mai bun în relația contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Călărași la contractarea care va începe în luna iulie 2021 și pentru a se putea deconta prin instituția mai sus menționată mai multe investigații de radiologie și imagistică medicală se solicită înființarea de trei posturi de asistent medical generalist (PL), în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală – Ambulatoriu Integrat și a unui post de asistent medical, specialitatea radiologie, grad principal și a unui post de asistent medical generalist (PL), cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală - Spital.

Totodată, se solicită transformarea în vederea promovării, a postului de medic rezident, specialitatea oncologie medicală, din cadrul Cabinetului Oncologie Medicală, într-un post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală.”, se arată în Referatul de aprobare pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași.