S-a înfiinţat o nouă Direcţie în cadrul Consiliului Judeţean

Consilierii judeţeni au aprobat marţi, în plen, printre altele şi Hotărârea privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi. Instituţie publică, cu personalitate juridică, DJADPP va funcţiona începând cu 1 octombrie.

Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi este destinată protejării şi punerii în valoare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi, asigură o tarifare echitabilă a serviciilor furnizate, precum şi satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale.

Patrimoniul va fi format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a judeţului pe care le administrează în condiţiile legii. Personalul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi este alcătuit din personal contractual. În cadrul Direcţiei vor exista 3 funcţii de conducere şi 23, de execuţie.

Finanţarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi se asigură din venituri proprii, alocaţii de la bugetul propriu al judeţului Călăraşi, precum şi din alte surse.

Temporar, funcţia de director va fi ocupată de Dan Olteanu până la ocuparea postului prin concurs.

În prezent, atribuţiile privind exercitarea dreptului administrare asupra bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului sunt aduse la îndeplinire de Biroul Patrimoniu al Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, fără personalitate juridică, fără buget propriu şi cu un număr insuficient de salariaţi pentru a acoperi toată problematica legată de punerea în valoare a patrimoniului judeţului.