Joi, 29 iunie e programată şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean. Vezi lista Proiectelor de hotărâri!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, joi, 29 Iunie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar 2017

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2017

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călărași

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al județului Călărași, din administrarea Centrului Medical de Aparatură Medicală Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizarii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene “ Al.Odobescu” Călărași

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al județului Călărași

12. Diverse