Joi, 27 aprilie va avea loc şedinţa ordinară a CJ Călăraşi. Iată ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 27 Aprilie 2017, ora 12 00, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 31 martie 2017

3. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Călărași a unor bunuri din patrimoniul Societății Drumuri și Poduri SA

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 65/2017 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la finele anului 2016 în anul bugetar 2017

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2017

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 196/2016 pentru aprobarea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2017

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual județean pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat ”Regenerare urbană a zonelor reprezentative ale municipiului Călărași și premise de dezvoltare la nivel județean”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași în vederea promovării unor proiecte necesare dezvoltării urbane durabile a municipiului Călărași

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călărași la proiectul ”Rețeaua de biciclete electrice”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la proiectul ”Solidaritate în comunitate”

14. Proiect de hotărâre privind participarea Muzeului Dunării de Jos Călărași, în calitate de partener, la implementarea proiectului ”Easy Guide – Aplicație mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului istoric și cultural în regiunea Călărași –Silistra ”, în cadrul Programului INTERREG VA RO –Bg 2014-2020

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de dezvoltare a județului Călărași pentru perioada 2014-2020

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și Municipiul Călărași privind Elaborarea planului strategic de turism durabil al Municipiului Călărași

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean al județului Călărași

18. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății POPASUL DIN PLOPI SRL în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

19. Proiect de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a membrilor Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2016 privind desemnarea a 3 Consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Călărași

25. Diverse