Ecoaqua SA / Necorelarea indicatorilor de performanţă, motiv de nevalidare a directorului general

Eduard Grama

Consiliul Judeţean Călăraşi deţine cel mai mare număr de acţiuni la SC Ecoaqua SA Călăraşi, 15.051 având un procent de 34,8% din structura asociativă a operatorului regional de apă. Pentru Vasile Iliuţă, liderul CJ Călăraşi, SC Ecoaqua a devenit o „prioritate” declarând recent că obiectivul său major este ca ca după o evaluare riguroasă a activităţii operatorului, călărăşenii să beneficieze de servicii de calitate la tarife acceptabile. „Vom evalua riguros calitatea şi preţul apei potabile, serviciile de facturare, soluţionarea întreruperilor neplanificate în furnizarea apei şi alimentarea cu apă şi canal a localităţilor. În concluzie, ne dorim ca cetăţenii judeţului să beneficieze de servicii de calitate iar tarifele să mulţumească călărăşenii” a spus Iliuţă pe pagina oficială de facebook a Consiliului Judeţean.

 

Validat pe 11 aprilie a.c. în funcţia de preşedinte al Adunării Generale a Acţionarilor SC Ecoaqua SA Călăraşi, Eduard Grama, director executiv al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe a prezidat deja două şedinţe de lucru constatând câteva necorelări între indicatorii de performanţă financiari şi nefinaciari 2018 – 2021, cuprinşi în Componenta de administrare (elaborată de Consiliul de Administraţie), Scrisoarea de aşteptări şi Componenta de management (elaborată de Directorul General), în vederea validării noului director general al operatorului regional de apă.

Joi, 26 aprilie, Eduard Grama a oferit explicaţii consilierilor judeţeni, pe această temă, declarând “În prima şedinţă am fost numit preşedinte al Adunării Generale, în a doua şedinţă am cerut unele clarificări Consiliului de administraţie, clarificări pe care până la această dată nu le-am primit. Pe ordinea de zi se aflau următoarele puncte: prezentarea şi aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administraţie al Ecoaqua SA şi aprobarea indicatorilor de performanţă pentru Consiliul de Administraţie. În prezentarea pe care v-o supun atenţiei am constatat unele necorelări între indicatorii de performanţă. Deşi obiectivele şi criteriile de performanţă din Scrisoarea de aşteptări, în vederea selecţiei conducerii executive, trebuiau să se regăsească identic în planul de administrare care înseamnă componenta de administrare şi componenta de management, am constatat neconcordanţe. Primul indicator care a stat la baza Scrisorii de aşteptări este cifra de afaceri. Puteţi observa că la Componenta de administrare, elaborată de Consiliul de administraţie, cifra de afaceri se raportează la anul 2017, în Scrisoarea de aşteptări, cifra de afaceri se raportează la anul 2016, iar în Componenta de management elaborată de directorul general se raportează la anul anterior.

În al doilea rând, Durata de soluţionare a cererilor clienţilor: cea propusă de Consiliul de Administraţie este de solicitări maxim 15 zile cu reclamaţii, maxim 10 zile. Indicatorul se menţine în scrisoare de aşteptări nu şi în Componenta de management care este de 12 zile.

Un alt indicator, Nivelul pierderilor de apă. Consiliul de Administraţie stabileşte o reducere pe cei 4 ani de mandat de 33,98%. Scrisoarea de aşteptări care, repet, a stat la baza stabilirii conducerii executive, o aprobă prin 32%, iar propunerea actuală a directorului general este împărţită pe cei 4 ani de mandat, aşa cum observaţi în slide, 2,5% o reducere a pierderilor în primul an, în 2018, o reducere în 2019 de 3%, şi continuăm până la 2021 cu 3,5% pe fiecare an.

Un alt indicator de performanţă este productivitatea muncii. Indicatorul a fost aprobat de Consiliul de Administraţie(C.A)- 4% pe an/angajat, propus pentru selecţia dosarelor în aceleaşi condiţii iar propunerea actualului director general se transformă din procent în sumă/lei/angajat, iar din 2019 se exprimă în m3/angajat.

Aici ar mai de adăugat că la indicatorul de performanţă stabilit de Componenta de administrare aprobată de C.A., nu este precizat clar dacă se referă la numărul de angajaţi, la numărul de posturi ocupate la momentul 2017 sau întreaga organigramă aprobată în cadrul Ecoaqua S.A.” a spus Grama care a mai adăugat că nici până în momentul de faţă nu a fost validat câştigătorul concursului de ocupare a funcţiei de director general al operatorului regional de apă tocmai din cauza acestor neconcordanţe. “Nu am validat directorul general pentru că între componenta de administrare (elaborată de Consiliul de Administraţie), Scrisoarea de aşteptări care a stat la baza selectării dosarelor candidaţilor şi propunerea actualului director general sunt necorelaţi indicatorii.” le-a spus Grama consilierilor judeţeni.

 

De asemenea, în intervenţia sa în faţa aleşilor judeţeni, Eduard Grama a mai afirmat că a solicitat Consiliului de Administraţie în cadrul unei şedinţe ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Ecoaqua SA Călăraşi, din 19 aprilie, o serie de clarificări, prezentate mai jos:

1. Care este predictibilitatea tarifelor / preţurilor serviciilor de apă şi canalizare pe 2018.

2. Cum se explică necorelarea indicatorilor de performanţă din scrisoare de aşteptări şi din Planul de administrare (componenta de administrare şi componenta de management) supus spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor Ecoaqua SA privind activităţile şi rezultatele Directorului General al SC Ecoaqua.

3. Cum se justifică lipsa indicatorului POIM având în vedere programul de investiţii al SC Ecoaqua SA pentru perioada 2018 – 2021.

4. Cum se justifică lipsa indicatorului global din scrisoare de aşteptări privind activitatea şi rezultatele Directorului General al SC Ecoaqua SA şi din Planul de administrare.

„Am stabilit ca până la următoarea şedinţă din 25 mai C.A. să ne pună la dispoziţie fundamentat şi argumentat toate neconcordanţele pe care vi le prezint astăzi.” a conchis preşedinte AGA Ecoaqua SA Călăraşi.

 

Fostul director general al societăţii Ecoaqua SA, şi totodată câştigător al concursului de management, Cezar Neagu va trebui să justifice în proxima şedinţă a AGA toate aceste “necorelaţii” identificate şi menţionate mai sus.

Din datele prezentate, în ciuda experienţei salşe accumulate în fruntea societăţii, e limpede că nu a respectat, prin Componenta de management, indicatorii pe care şi i-a asumat prin scrisoarea de aşteptări cu care a câştigat concursul de management. Planul său de management, potrivit prevederilor OUG 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor punblice, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie elaborat în conformitate cu declaraţia de intenţie care corespunde cu scrisoare de aşteptări.

În cazul de faţă se întrevăd două posibilităţi: fie Cezar Neagu respectă indicatorii asumaţi prin Scrisoarea de aşteptări şi atunci poate fi validat în funcţie dar rămâne de văzut în ce măsură va reuşi să–şi ducă la bun sfârşit oferta de management, fie renunţă pentru că nu a respectat indicatorii cuprinşi în scrisoare de aşteptări şi atunci se va organiza un nou concurs.

În mod normal, în astfel de condiţii, validarea noului director trebuie analizată „la sânge” de AGA mai ales că se va creiona şi posibilitatea contestării rezultatului concursului de management de către ceilalţi 4 participanţi dacă va fi acceptată noua componentă de management care cuprinde indicatori modificaţi faţă de Scrisoarea de aşteptări.

 

eco1

eco2

eco 3

eco4

eco5

Acţionarii SC Ecoaqua SA Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi – 34,8% din acţiuni

Consiliul Local Călăraşi – 25,2%

Consiliul Local Olteniţa – 16,4%

Consiliul Local Budeşti – 4,8%

Consiliul Local Lehliu Gară – 2,4%

Consiliul Local Urziceni – 16,4%

 

Componenţa Consiliului de Administraţie al SC Ecoaqua SA

Preşedinte: Ioan Bica; Membri: Lauriana Burlacu, Claudiu Iorgovici, Cătălin Popescu, Alexandru Voican, Liviu Zavalaş

 

Conducerea Societăţii este structurată astfel:

Adunarea Generală a Acţionarilor formată din 5 membri

Consiliul de Administraţie format din 7 membri

Conducerea operativă formată din 3 membri

În prezent activitatea este organizată în două sucursale ( Călăraşi şi Olteniţa) si o filială (Urziceni). Sucursala Călăraşi înregistreaza un punct de lucru în localitatea Lehliu – Gară, iar Sucursala Olteniţa un punct de lucru în localitatea Budeşti.