E. Grama: Ecoaqua SA nu are director financiar selectat conform OUG 109 / 2011

Grama EDUARD 14 AUGUST 2018

SC Ecoaqua SA Călăraşi, operatorul de apă şi canalizare nu are în momentul de faţă un director financiar selectat în conformitate cu prevederile OUG 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. A spus-o cu subiect şi predicat săptămâna trecută chiar preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor, Eduard Grama, în cadrul unei conferinţe de presă. „Directorul financiar, în momentul acesta,  nu a respectat  procedura conform OUG 109 / 2011. Voi discuta cu domnul Bica, preşedintele Consiliului de Administraţie, să înceapă procedura de selecţie. În mod normal, postul va trebui să fie vacantat şi apoi scos la concurs” a declarat Grama.

Potrivit art. 35 (9) din ordonanţa mai sus amintită „Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuţii de conducere de către Consiliul de Administraţie sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 4-7”. Altfel spus, identic cu selecţia directorul general. Tot în OUG 109 / 2011,  la art. 36 (1) că „În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă Consiliului de Administraţie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari”