Două DJ-uri vor fi modernizate şi reabilitate cu fonduri europene

Consilierii judeţeni au aprobat în cadrul şedinţei extraordinare din 12 octombrie Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ402 tronson DN4 – Curcani – Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 53+700 şi DJ302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 15+365”, Faza - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.

Datele de identificare ale obiectivului de investiţie, estimat la 129.878,623 mii lei (29.317,974 mii euro) din care C+M: 113.168,822 mii lei (25.546,009 mii euro), inclusiv T.V.A. sunt:
- Drumul judeţean DJ 402, km 0+000 – km 53+700, se desfăşoară pe teritoriul comunelor Curcani (DN4) – Luica – Nana – Solacolu – Fundulea (DN3) şi Tămădău Mare (DN3) – Dârvari – Gostilele – Măriuţa – limita judet Ialomiţa.
- Drumul judeţean DJ 302, km 0+000 – km 15+365, se desfăşoară pe teritoriul localităţilor Belciugatele (DN3) şi Măriuţa, judeţul Călăraşi.
Caracteristicile principale propuse:

Lungimea proiectată a sectorului de drum este de:
- DJ 402 = 48,600 km
- DJ 302 = 13,149 km

- Platforma drumului = 8,00 m; Partea carosabilă = 6,00 m; Benzi de circulaţie = 2; Acostamente            = 2 x 1,00m (variabil, minim 0,5 m); Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5%; Panta transversala pe acostamente: 4%; Acostamentele drumului vor avea lăţimea variabilă cuprinsă între 0,5 m (valoare minimă) şi 1,0 m.
Durata estimată de realizare a investiţiei: 38 luni (execuţie lucrări).

„În urma revizuirii lungimii proiectate în conformitate cu ultimele date OCPI Calarasi emise prin informarea cu nr. 340 din 08.01.2016, cu privire la limita administrativă cu Judeţul Ialomiţa, precum şi a modificării cotei TVA, conform art. 291 din Codul Fiscal, adoptat prin Legea 227/2015, de la TVA 24% la 20%, s-a procedat la actualizarea Devizului General al lucrării şi a indicatorilor tehnico–economici, motiv pentru care, în şedinţa din 28.04.2016, a fost adoptată Hotărârea nr. 53 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 68/2014.

Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului, este necesar ca prin Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico–economici ai investiţiei să se asume și faptul că, la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

În consecinţă, apreciez că se impune adoptarea unei noi Hotărâri a Consiliului Judeţean care să cuprindă datele din Devizul general actualizat, precum şi cerinţa din Ghidul solicitantului menţionată mai sus.” a rezultat din Expunerea de motive la proiectul de hotărâre mai sus menţionat