Cum au fost repartizate primăriilor sumele defalcate din TVA şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

În urmă cu o lună, consilierii judeţeni au validat printre altele şi Hotărârea privind repartizarea sumelopr defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020.

Astfel prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017, judeţului Călăraşi i-au fost alocate sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 50.278 mii lei. Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, o cotă de 27% (13.575 mii lei) s-a alocat bugetului propriu al judeţului iar diferenţa (36.703 mii lei) s-a repartizat pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municiipiilor. Suma care a trebuit să fie repartizată de Consiliul Judeţean se ridică la valoarea de 7.340 mii lei.

De asemenea din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale se alocă lunar o cotă de 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municiipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoartă activitatea plătitorii de impozite, o cotă de 11,25% la bugetul local al judeţului şi o cotă de 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţşă de judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municiipiilor şi judeţului. Suma ce urmează a fi repartizată de Consiliul Judeţean aferentă cotelor defalcate din impozitul pe venit se ridică la valoarea de 6.054 mii lei.

Totalul sumelor de repartizat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate de impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale prin Hotărârea CJ pe unităţi adminitrativ – teritoriale pe anul 2017 se ridică la valoarea de 13.394 mii lei.

Pentru perioada 2018 – 2020 sunt prognozate următoarele sume de echilibrare

 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2018 – 6386 mii lei

2019 – 6750 mii lei

2020 – 7135 mii lei

 

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

2018 – 7460 mii lei

2019 – 7491 mii lei

2020 – 7652 mii lei

imp pe venit 1

imp pe venit 2imp pe venit 3imp venit 4imp venit 5