Consiliul Judeţean / Proiectul de buget pe 2020, în consultare publică

Consiliul Judeţean / Proiectul de buget pe 2020, în consultare publică

Încă din 22 ianuarie se află pe site-ul Consiliului Judeţean Călăraşi, spre consultare publică Proiectul de buget propriu al judeţului pe anul 2020.

Astfel, veniturile şi cheltuielile pentru acest an sunt estimate la 117.942.000 lei. Veniturile proprii, constând în taxe, contracte de concesiune, taxa asupra mijloacelor de transport auto cu masa mai mare de 12 to, etc, sunt cifrate la 2.270.000 lei. Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit (14%) sunt estimate la 27.795.000 lei. Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit (15% din 14%) pentru echilibrarea bugetelor locale sunt estimate la 4.169.000 lei. Consiliul Judeţean va miza în acest an pe 20.167.000 lei, din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate. Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt în cuantum de 53.189.000 lei. În fine, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale sunt estimate la 7.402.000 lei.

Ăn privinţa cheltuielilor, s-a acoperit finanţarea cheltuielilor de personal (aparatul de specialitate al CJ şi instituţiile subordonate) pentru doar 10 luni. Au fost acoperite solicitările pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, dobânzi, transferuri către instituţiile subordonate şi rambursările de credite iar la partea de dezvoltare sunt asigurate resursele pentru cotizaţiile la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (842.000 lei) li proiectele cu finanţare externă nerambursabilă (6.717.000 lei).

Proiectul de buget va fi supus validării de către consilierii judeţeni în cursul acestei luni, în cadrul unei şedinţe ordinare de plen.