Consiliul Judeţean Călăraşi / Noi investiţii ce vor fi realizate din excedentul bugetar

Consilierii judeţeni au aprobat în ulţima şedinţă de plen, printre altele, şi Hotărârea pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 65/2017

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul bugetar 2017.

Iniţiatorul Hotărârii, preşedintele Vasile Iliuţă, a subliniat necesitatea susţinerii acestor noi investiţii care vor fi realizate din excedentul bugetar rezultat la finele anului 2016. Din valoarea de 30.290 de mii de lei până acum s-a utilizat doar suma de 25.246 mii lei pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2017.

Influenţele propuse asupra programului de investiţii pe anul 2017 sunt urmatoarele:

- Achiziţia unui imobil situat în Călăraşi, str. 1Decembrie 1918 nr. 1A, bl. A24 (FLORA tronson III), cu valoarea estimată de 675 mii lei;

- Alimentarea cu energie electrică a incintei de la adresa: str. Prelungirea Independenței nr. 5 - cu suma de 261 mii lei;

- Reabilitare rețele exterioare de apă și canalizare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari – PT+DE+DTAC și execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, comisioane legale, taxe”, pentru care s-a alocat suma de 275 mii lei;

- Reabilitare clădiri pentru Centru de Asistență Medico - Socială - (la fosta UM, Str. Independentei) - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, se redenumește poziția în ”Reabilitare și extindere clădiri pentru Centru de Asistență Medico - Socială - (la fosta UM, Str. Independentei) - faza DALI, inclusiv taxe, avize - s-a suplimentat cu suma de 74 mii lei;

- RK pavilion IV şi amenajare oficiu + sala de mese, la Spitalul de Psihiatrie Săpunari execuție C+M , asistenţă tehnică, taxe, comisioane”, se modifică denumirea poziției în ”RK pavilion IV şi amenajare oficiu + sala de mese, la Spitalul de Psihiatrie Săpunari execuţie C+M, inclusiv execuție lucrări instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu, asistenţă tehnică, taxe, comisioane.

- S-a introdus în lista de dotări a Consiliului Judeţean Călăraşi poziţia -licență antivirus – 1 set, pentru: 12 dispozitive tip server și 58 de dispozitive Workstation - cu suma de 6 mii lei.                   

Faţă de cele prezentate suma utilizată din excedentul bugetar de 24.984 mii lei se majoreaza cu suma de 1.291 mii lei