Consiliul Judeţean a solicitat preluarea în administrare a Bazei Nautice

În scopul realizării proiectului “Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași - Silistra”, prin programul INTERREG VA România – Bulgaria, conducerea Consiliului Judeţean a iniţiat demersurile pentru preluarea în administrare a Bazei Nautice, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Călăraşi

MTS şi-a dat acordul privind transmiterea imobilului “Baza nautică”, înregistrat în inventarul bunurilor imobile din domeniul public al statului la nr. MFP 102756, în administrarea Consiliului Județean Călărași în baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Imediat după ce Hotărârea privind solicitarea de transmitere a imobilului „Baza Nautică”, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în administrarea Consiliului Județean Călărași va fi validată marţi, în plen, de consilierii judeţeni, ea va sta la baza inițierii unui proiect de Hotărâre de Guvern privind transferul dreptului de administrare.

Baza Nautică are o suprafaţă de teren măsurată de 951,79 m.p. Imobilul este compus din: teren intravilan, curţi construcţii + construcţiile: C1 – construcţie P+1, C2 – scară exterioară, C3-C4-baracă metalică.