Consiliul Judeţean a aderat la ADI Dunărea Sud Gaze

În şedinţa ordinară de plen desfăşurată la recent, consilierii judeţeni au aprobat Hotărârea privind aprobarea participării Judeţului Călărași la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”, o iniţiativă a primarului comunei Grădiştea, Constantin Corbu la care au mai aderat primarii altor 9 localităţi din judeţ.

Asociația va funcționa în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/ 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul înființării sistemului de distribuție de gaze naturale în unitățile administrativ teritoriale membre și dezvoltarea rețelei de transport de gaze naturale pe raza de competență a acestora. Modalitatea de gestiune a Serviciului se va realiza, în baza unui contract de concesiune  atribuit conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

a) să contracteze servicii pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind inițierea procesului de atribuire a concesiunii;

b) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

c) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii aferentă Serviciului;

d) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor aferente Serviciului;

e) participarea, împreună cu celelalte structuri ale societăţii civile, la soluţionarea problemelor colectivităţilor locale, în domeniul de activitate al asociației;

f) atingerea şi respectarea standardelor europene privind serviciile de utilităţi publice, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura aferentă Serviciului de utilitate publică, de distribuție a gazelor naturale;

g) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţiilor, de amenajarea teritoriului, urbanism si mediu.

 

Reprezentantul Judeţului în asociaţie este Marius Fulga, managerul public al Consiliului Judeţean

Cele 10 localităţi care au pus bazele ADI Dunărea Sud Gaze sunt: Vâlcelele, Independenţa, Cuza Vodă, Grădiştea, Ciocăneşti, Dorobanţu, Mănăstirea, Chiselet, Spanţov, şi Ulmeni.